School

Kinderen die moeilijk instelbaar zijn en regelmatig aanvallen hebben lopen een grotere kans om een leerachterstand op te lopen. Oorzaken zijn verschillend. Het kan een gevolg zijn van de epilepsie of bijvoorbeeld van het slikken van anti-epileptica.

Signalen

 • Wisselende leerprestaties of tegenvallende prestaties die niet passen bij de verstandelijke mogelijkheden of zelfs een terugval in ontwikkeling
 • Langzame verwerking van informatie
 • Traagheid of grote verschillen in werktempo
 • Sterke wisseling in aandacht /concentratie
 • Geheugenproblemen, moeite met reproduceren van eerder beheerste leerstof
 • Plotseling slordig of onregelmatig handschrift, onderbrekingen in het schrijfwerk, herhaling van letters
 • Onzelfstandig, angstig werken volgens ‘gissen en missen’
 • Gedragsproblemen, agressief, hyperactief of onzeker gedrag
 • Regelmatig terugkerende fysieke klachten, bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, duizeligheid
 • Schoolverzuim door aanvallen

Inzicht in oorzaak van belang

Voor kinderen met epilepsie in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen (= co-morbiditeit) kunnen bovengenoemde problemen in het functioneren op school sterker naar voren komen. In dat geval kan het lastig zijn om precies te duiden in welke mate het functioneren bepaald wordt door de epilepsie, medicatie en/of de ontwikkelingsstoornis zoals bijvoorbeeld een verstandelijke handicap, autisme en ADHD.

School en ondersteuning

Voor vragen over onderwijs en epilepsie en eventuele extra ondersteuning op school kunt u terecht bij het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Zowel leerlingen uit het reguliere onderwijs als het speciaal onderwijs kunnen het LWOE benaderen voor ondersteuning of advies. Bijvoorbeeld voor:

 • informatie en advies over de leer- en gedragsproblemen die kunnen spelen bij epilepsie
 • advies m.b.t. de soort ondersteuning die uw kind in het regulier of speciaal onderwijs nodig heeft
 • advies bij schoolkeuze voor regulier of speciaal onderwijs
 • epilepsievoorlichting op school voor leraren en/of medeleerlingen
 • advies bij het maken van afspraken hoe om te gaan met aanvallen

LWOE beschikt over een landelijk netwerk van Steunpunten voor Onderwijs en Epilepsie met ambulant onderwijskundige begeleiders die gespecialiseerd zijn in epilepsie in samenhang met onderwijsbelemmeringen.

Contact

Voor contact met een medewerker van het Steunpunt in uw regio kunt u contact opnemen met de hoofdlocatie in uw regio. Contactgegevens vindt u op de website van het LWOE.

*De ambulant onderwijskundige begeleiders van de Steunpunten zijn verbonden aan de twee onderwijscentra voor Onderwijs en Epilepsie, c.q. epilepsiescholen, te weten:

Epilepsiescholen

Leerlingen die niet in hun eigen omgeving naar school kunnen vanwege de complicaties rond de epilepsie kunnen in principe naar De Berkenschutse (Heeze) of De Waterlelie (Cruquius).

Lees meer »

Na de schoolperiode

Lees hierover op Dagbesteding en werk.

Deze pagina delen