Werk

Werken, deelnemen aan een arbeidsproces, kan ook voor een deel van onze kinderen bijdragen aan het persoonlijk welzijn. Doorgaans wordt tijdens het schooltraject toegewerkt naar een geschikte werkplek. Dit heet ‘arbeidstoeleiding’.

Arbeidstoeleiding

Het onderwijs in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is zo ingericht dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de periode na hun schooltijd. Daarbij gaat het erom dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren op de gebieden wonen, werken en vrije tijd. Daartoe worden interne en externe stages aangeboden.

Welke uitkomstmogelijkheden zijn er?

  • Voortgezette opleiding/vrije bedrijf
  • Sociale werkvoorziening
  • Arbeidsgerichte dagbesteding
  • Licht arbeidsgerichte dagbesteding
  • Ervaringsgerichte dagbesteding

Voorbereiding

Gedurende de hele VSO-periode zijn zowel leer- en praktijkvakken, arbeidsmatige activiteiten, excursies en stages onderdeel van de weg naar arbeid. Naast het aanleren van vaktechnische vaardigheden wordt vooral ook gewerkt aan zelfstandigheid, het leren stellen van vragen, het samenwerken en het begrijpen van een opdracht e.d.


Werk

Sociale werkvoorziening

Werken in de sociale werkvoorziening biedt een gewone baan, maar het werk is aangepast aan de mogelijkheden van het kind/de (jong) volwassene.

Er kan gewerkt worden bij een gewone werkgever of bij een sociaal werkvoorzieningsbedrijf (sociale werkplaats). Daarmee wordt een gewoon salaris verdiend.

Begeleid werken bij een werkgever

Er wordt eerst onderzocht of uw kind kan werken bij een gewone werkgever, zoals een supermarkt of op een kantoor. Een begeleider ondersteunt de man/vrouw en de baan wordt aangepast aan zijn/haar mogelijkheden.

Werken in een sociaal werkvoorzieningsbedrijf (sw-bedrijf)

Kan uw zoon/dochter niet bij een gewone werkgever werken, dan kan hij/zij aan de slag bij een sociaal werkvoorzieningsbedrijf (een sociale werkplaats). Een sw-bedrijf kijkt welke mogelijkheden passend zijn, rekening houdend met de beperkingen

Meer informatie over werken in de sociale werkvoorziening»

Deze pagina delen