Dagbesteding

Wanneer naar school gaan (nog) niet mogelijk is of werken moeilijk gaat, kan dagbesteding een goede uitkomst bieden.

Er zijn diverse vormen van dagbesteding voor kinderen met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Bij kinderen met een actieve (gecompliceerde) epilepsie en eventuele andere beperkingen zal de keuze voor dagbesteding en locatie specifiekere eisen stellen.

Kinderdagcentrum (KDC)

Een kinderdagcentrum is bedoeld voor kinderen met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Naar een KDC gaan kinderen vanaf 0 tot 18 jaar. Om uw kind te kunnen aanmelden, hebt u een indicatie nodig. De opvang van uw kind is gratis.

Wat kunt u verwachten? Uw kind krijgt leuke, ontspannende activiteiten, zoals snoezelen, muziektherapie, knutselen en buitenspelen. Maar uw kind krijgt ook oefeningen in zelfstandiger worden, zoals aan- en uitkleden, zelf eten en naar de wc gaan.

Bij een KDC werken verschillende deskundigen, zoals een orthopedagoog, logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut. Zij helpen de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. Soms is er voor medische zorg een verpleegkundige.

Medisch kinderdagverblijf (MKD)

Naar een medisch kinderdagverblijf (MKD) gaan kinderen die zijn achter geraakt in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen zoals epilepsie. Een MKD is bedoeld voor kinderen van ongeveer nul tot zeven jaar.

Het kan zijn dat een kind druk is, niet luistert en onhandelbaar is. Of een kind gaat maar niet praten en speelt niet met andere kinderen. In het MKD zoeken ze uit wat een kind heeft. De hulp is voor elk kind anders.

Hoe komt uw kind in een MKD? Dat regelt het Bureau Jeugdzorg. Iedereen die problemen heeft met een kind of in het gezin, kan hulp krijgen van Bureau Jeugdzorg. U kunt zelf een afspraak met Bureau Jeugdzorg maken.

Zorgboerderij

Keurmerk zorgboederijen

Verenigde Zorgboeren heeft een keurmerk ontwikkeld voor zorgboerderijen. Het keurmerk heet ‘Kwaliteit laat je zien’. Het kan u helpen bij het kiezen van een zorgboerderij.

De naam zegt het eigenlijk al: een zorgboerderij is een boerderij voor mensen die zorg nodig hebben. Zij doen van alles op de boerderij, zoals dieren verzorgen en werken in de groenten- of bloementuin. Veel mensen voelen zich thuis op een boerderij. Ze zijn bezig en leren al werkende allerlei dingen. En er is aandacht en begeleiding.

Zorgboerderijen zijn er voor allerlei groepen mensen. Bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een meervoudige beperking, voor jongeren met leerproblemen en voor ouderen. Bij sommige boerderijen kan iedereen terecht. Andere zijn gericht op een specifieke groep, bijvoorbeeld op mensen met een verstandelijke beperking.

Voor de toelating tot een zorgboerderij is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De website www.zorgboerderij.nl biedt informatie over zorgboerderijen.


Een kinderdagcentrum kiezen

U kunt zelf een kinderdagcentrum (KDC) zoeken voor uw kind. Belangrijk kan zijn dat het KDC bij u in de buurt ligt. Of dat het KDC de veiligheid en zorg biedt die uw kind nodig heeft.

Het is belangrijk dat het klikt en dat u de sfeer prettig vindt. U kunt bij een paar kinderdagcentra gaan kijken en praten met de begeleiders. U kunt van tevoren een lijstje maken met vragen die u wilt stellen, zoals:

TIP

Vraag andere ervaren ouders wat zij belangrijke punten vinden om te bevragen. Bijvoorbeeld via het EpilepsiePlus-forum.

  • Hoe werkt het kinderdagcentrum?
  • Welke activiteiten zijn er?
  • Welke zorg en begeleiding krijgt mijn kind?
  • Kunnen ouders meepraten?

Zo krijgt u een goed beeld van het kinderdagcentrum en kunt u makkelijker een keuze maken.

Afhankelijk van de complexiteit van de epilepsie en eventueel andere beperkingen van uw kind zult u eisen willen stellen aan de veiligheid en de zorg.


Kinderen verbonden aan SEIN

Het Diensten- en Activiteitencentrum (DAC) van Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) biedt een breed scala van diensten en activiteiten aan.

  • Activiteitenbegeleiding, beweging, zwembad en fysiotherapie in het DAC op het terrein van De Cruquiushoeve
  • Activiteitenbegeleiding in Meer en Bosch in Heemstede.
  • Manege en huiskamergroepen elders op het terrein van De Cruquiushoeve

Bij de DAC-organisatie, met professionals uit diverse disciplines, wordt heel goed rekening gehouden met de epilepsie en andere beperkingen van het kind of volwassene.

Voor dagbesteding is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Lees meer over de dagbestedingsmogelijkheden bij SEIN.


Kinderen verbonden aan Kempenhaeghe

[informatie volgt]

Deze pagina delen