Medicijnenindex

Informatie over medicijnen vindt u in de medicijnenindex »
U kunt op merk- en op stofnaam zoeken.

Deze medicijnindex is onderdeel van apotheek.nl, een website van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers.

Informatie over coupeermiddelen staat onder Omgaan met aanvallen > Aanvallen stoppen »


Meer informatie over medicijnen

Farmacotherapeutisch Kompas
U vindt hier medisch farmaceutische voorlichting in de vorm van geneesmiddelenteksten en achtergrondinformatie. Het FK is een uitgave van het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Kinderformularium
Het Kinderformularium is een uitgave van het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie (NKFK) bij Kinderen. In de Verantwoording leest u meer over de NKFK en de doelstelling.

E-mail uw vraag

Heeft u een vraag over de behandeling met medicijnen, of over één van de medicijnen, en u vindt op deze site geen informatie daarover, dan kunt u hier uw vraag e-mailen aan de EVN. Uw vraag wordt door een medisch deskundige bekeken en beantwoord.

Contactadres: m.terhorst@epilepsievereniging.nl

Deze pagina delen