Behandelingen

Het doel van de behandeling is het aantal aanvallen te verminderen. Ook wordt geprobeerd de zwaarte of de ernst van de aanvallen zoveel mogelijk terug te brengen en om vallen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast is de behandeling erop gericht om grote aanvallen zo snel mogelijk te stoppen.

Kwaliteit van leven

In de gesprekken met de arts over de behandeling van de epilepsie, zal het welbevinden van uw kind centraal staan. Het gaat om het vinden van de juiste balans tussen de behandeling van de aanvallen en de eventuele bijwerkingen van medicijnen of andere behandelingen.
Lees meer over de behandeling met medicijnen »

Moeilijk instelbaar?

Officieel wordt epilepsie ‘moeilijk instelbaar’ genoemd nadat twee anti-epileptica zijn geprobeerd zonder voldoende resultaat. Het is van het grootste belang dat een gespecialiseerd (kinder)neuroloog dit heeft vastgesteld.

Andere mogelijkheden

Als uw kind geen baat heeft bij medicijnen of de bijwerkingen zijn dermate ernstig dat de kwaliteit van leven in het geding is, wordt gekeken of een andere behandeling mogelijk is.

Epilepsie is meer dan aanvallen alleen

De EVN pleit ervoor dat er, naast de behandeling met medicijnen, ook direct gekeken wordt naar andere mogelijke gevolgen van de epilepsie. Denk aan de volgende onderwerpen:

  • persoonlijke beleving, zoals angstgevoelens en onzekerheid bij uw kind
  • persoonlijke beleving, zoals angstgevoelens en onzekerheid bij u en uw eventuele partner
  • omgaan met risico’s
  • mogelijke gedrag-, concentratie- of leerproblemen
  • hulp bij de opvoeding
  • reacties van de omgeving (familie, vrienden, op school)

Deze onderwerpen kunt u bespreken met uw behandelaar, epilepsieconsulent of epilepsieverpleegkundige.

Lees ook over Contact met de behandelaar »

Lees ook over Samenwerking met zorgverleners »

Deze pagina delen