Kort verslag sessie LKS en CSWS

Saskia Pontier, moeder van Isa met CSWS

In de uitnodiging stond het volgende: “Bij kinderen met het Landau Kleffner syndroom of met het CSWS syndroom treedt gedurende de nacht voortdurend epileptische activiteit op, met ingrijpende gevolgen zoals een ‘knik’ in de ontwikkeling en problemen met het taalbegrip. Juist vanwege de problemen in de communicatie is het niet vreemd dat veel kinderen ook moeilijk(er) gedrag gaan vertonen. Dit alles heeft veel impact op het kind en het gezin. Handvatten om ‘anders’ om te gaan met communicatie kunnen helpen. Met de kennis van Will Pullens als professional en het uitwisselen van ervaringen en tips met andere ouders hopen we u met deze ‘handvatten’ en nieuwe energie naar huis te laten gaan!”

Saskia Pontier vertelt over deze sessie:

“Centraal in deze sessie stonden de vragen: ‘wat kun je van je kind verwachten? Hoe voed je je kind op? Mag je bijvoorbeeld verwachten dat je kind rustig op zijn stoel blijft zitten of is dat niet realistisch?” Duidelijk kwam naar voren dat het belangrijk is inzicht te krijgen in het ontwikkelingsniveau van je kind. Soms praten kinderen bijvoorbeeld erg goed en kunnen qua verstandelijke ontwikkeling nogal ‘wijs’ lijken, maar dan blijkt dat zij sociaal-emotioneel functioneren op het niveau een peuter. Hoe ga je dan met je kind om als het niet aan tafel wil komen? Hoe moeilijk ook, je zult je dan in opvoedkundig opzicht moeten aanpassen aan het sociaal-emotionele niveau van je kind. Dus als je kind in dat opzicht een peuter is, dan moet je hem ook zo behandelen. Dat voelt tegennatuurlijk als je kind een 15jarige puber is.” Saskia voegt daar aan toe dat veel ouders de behoefte hebben om over dit onderwerp verder te praten. Waarvan akte, Saskia!

Deze pagina delen