Soorten aanvallen

Aanvallen kunnen diverse vormen aannemen, afhankelijk van de plaats van ontlading in de hersenen en van het aantal hersencellen dat hierbij betrokken is. Sommige mensen hebben slechts één soort aanval, andere mensen hebben verschillende soorten aanvallen.

Twee hoofdgroepen:

Gegeneraliseerde aanvallen

Als de kortsluiting zich over beide hersenhelften heeft verspreid, heet dat een gegeneraliseerde aanval. Bij een gegeneraliseerde aanval zijn er altijd bewustzijnsstoornissen: uw kind is dan niet of niet helemaal bij bewustzijn. Een gegeneraliseerde aanval die plotseling begint en plotseling eindigt wordt een primair gegeneraliseerde aanval genoemd (zie plaatje).

Een aanval die plaatselijk begint en waar pas later alle hersencellen bij betrokken raken, heet een secundair gegeneraliseerde aanval (zie plaatje).

Partiële aanvallen

Als een gedeelte van de hersenen meedoet, heet dat een partiële aanval (zie plaatje). Andere namen hiervoor zijn: focale aanvallen, plaatselijke of gedeeltelijke aanvallen.

 

Bij sommige mensen kunnen de epileptische verstoringen beginnen op verschillende plekken in de hersenen. Dat wordt multifocaal genoemd (zie plaatje). Dan is er sprake van meerdere ‘epilepsiehaarden’. Met een ‘epilepsiehaard’ wordt het gebied bedoeld waar de aanvallen beginnen, of waar in het EEG de ‘epileptiforme afwijkingen’ worden gezien.

 

Ga naar voorbeelden van aanvallen.

Deze pagina delen