Ellende op recept – uitzending Zembla 9 november onderschrijft visie van de EVN

Meer en meer komt er erkenning van zowel medici als ook vanuit media en politiek dat continuïteit van het ingezette medicatiebeleid bij epilepsie van levensbelang is.

Preferentiebeleid (d.w.z. medicatiekeuze wordt bepaald door de verzekeraar) is bij epilepsie uit den boze.

N.a.v. deze boodschappen: continuïteit en geen preferentiebeleid, heeft Zembla de EVN benaderd en is met hulp van de EVN de uitzending gemaakt.
Het belang van continuïteit van ingezette medicatie is door de EVN op de kaart gezet en we hebben bereikt dat substitutie door zowel de artsen als de apothekers (Liga en KNMP) wordt afgewezen.

In de landelijke kwaliteitscriteria voor Goede Epilepsiezorg vanuit het patiëntenperspectief is continuïteit als belangrijk item opgenomen.

De strijd is echter nog niet gestreden, maar wij weten dat leden van de EVN goed geïnformeerd zijn over het belang van continuïteit.
Uit eigen onderzoek blijkt dat leden substitutie weigeren. De EVN staat hen hierbij met woord en daad bij.

De EVN zal de aandacht die er nu is voor het belang van continuïteit van het medicatiebeleid vasthouden, met name richting apothekers en zorgverzekeraars.

Ga naar de  Zembla-uitzending en lees de samenvatting »

————————-

6 november 2012

Iedere dag gaan er voor miljoenen euro’s aan medicijnen over de toonbank. Om die kosten te drukken moeten apothekers van de overheid en zorgverzekeraars hun klanten goedkopere, merkloze medicijnen aanbieden. Pillen met dezelfde werkzame stof maar met een andere vorm of kleur en in een andere verpakking. Volgens de zorgverzekeraars en de apothekers werken die pillen hetzelfde als de merkmedicijnen. Maar is dat wel zo?

Artsen van epilepsie of psychiatrische patiënten zien hun spreekkamer vollopen als de apotheek hun patiënt een onbekend medicijn meegeeft. De patiënten krijgen een ernstige terugval of zijn in paniek.

Ook in de apotheek ontstaan er aan de balie verhitte discussies omdat de mensen niet hun vertrouwde middel mee krijgen maar een vreemde verpakking.

Zembla onderzoekt: Wie is er nu verantwoordelijk voor dat patiënten het juiste medicijn mee naar huis krijgen? En wat is de invloed van de zorgverzekeraars op de apothekers?

ZEMBLA – ‘Ellende op recept’ vrijdag 9 november om 21.20 uur op Nederland 2

Deze pagina delen