Dutch Brain Council officieel van start

Logo hersenstichting

10 Maart tekenden de Hersenstichting en de Dutch Brain Council (DBC) een samenwerkingsovereenkomst. De DBC wil een actieplatform worden voor alle patiëntenverenigingen die opkomen voor hersenpatiënten. Al 21 patiëntenverenigingen (waaronder de EVN) hebben de intentie uitgesproken om via de DBC samen te werken. De Hersenstichting gaat het patiëntenplatform gedurende drie jaar financieel ondersteunen.

De Dutch Brain Council kan drie jaar lang rekenen op de steun van de Hersenstichting.  V.l.n.r.: Peter Schoof, directeur Hersenstichting, Cathalijne van Doorne, vice-voorzitter DBC, Harry Hartemink, voorzitter DBC en Robert Scholten, directeur en oprichter van de DBC.

De Dutch Brain Council kan drie jaar lang rekenen op de steun van de Hersenstichting.
V.l.n.r.: Peter Schoof, directeur Hersenstichting, Cathalijne van Doorne, vice-voorzitter DBC, Harry Hartemink, voorzitter DBC en Robert Scholten, directeur en oprichter van de DBC.

De missie van de Dutch Brain Council is om overleg en samenwerking tussen organisaties voor mensen met een hersenaandoening te bevorderen en faciliteren. De DBC wil onder meer werken aan het ‘merk’ hersenen, zodat er meer geld beschikbaar komt voor wetenschappelijk onderzoek en nog betere behandelingen voor hersenpatiënten. Ook wil de DBC op verschillende beurzen en bijeenkomsten er voor zorgen dat de patiëntenorganisaties zich gezamenlijk kunnen presenteren.Verder wil de DBC lobbyen op onderwerpen die voor hersenpatiënten van belang zijn, zoals rijvaardigheid, de beschikbaarheid van medicijnen en behandelingen. Dit jaar zullen de deelnemende patiëntenorganisaties nog meer concrete samenwerkingsprojecten benoemen. De organisaties blijven binnen de DBC volledig zelfstandig maar treden zo mogelijk gezamenlijk naar buiten met één stem.

De Hersenstichting heeft in de DBC nu één collectief aanspreekpunt voor de betrokken patiëntenorganisaties. Directeur Peter Schoof: ”Ik ben erg blij dat een groot aantal organisaties voor mensen met een hersenaandoening nu gaan samenwerken via de DBC. Het is goed als patiënten zelf het voortouw nemen bij het organiseren van deze samenwerking via de DBC. De Hersenstichting ondersteunt dat van harte”.

Deze pagina delen