Regiocoördinator

De EVN zoekt voor de volgende regio’s regio coördinator:

 • Regio Groningen
 • Regio Friesland
 • Regio Drenthe
 • Regio Noord-Holland Noord
 • Regio Utrecht
 • Regio Zeeland
 • Regio Hart voor Brabant

De inhoud van de functie leest u hieronder.


Inhoud

Speerpunt van de EVN is regionalisering. Dat wil zeggen dicht bij de mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen staan en bereikbaar zijn. De EVN wil bij de nieuw gediagnosticeerde patiënten direct (of zo snel mogelijk) in beeld zijn. Om dit te bewerkstelligen wil de EVN zich regionaal meer laten zien. Gewesten zijn verdeeld in regio’s, elk geleid door een regiocoördinator die er samen met collega’s voor zorgt dat er activiteiten voor mensen met epilepsie worden gerealiseerd.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld het organiseren van informatiebijeenkomsten, met eventuele workshops en lezingen. U werkt samen met collega’s van de andere regio’s en met de landelijke doelgroepen. Daarnaast kunt u rekenen op trainingen en begeleiding door de vrijwilligerscoördinator en uiteraard een nette onkostenvergoeding.

Wat verwachten wij van u:

 • betrokkenheid met doelgroep en collega vrijwilligers
 • bereidheid tot het volgen van de basiscursus epilepsie en de cursus psychosociale aspecten van epilepsie
 • u bent in balans met uw eigen situatie
 • gemotiveerd om mensen met epilepsie te ondersteunen
 • u heeft kennis van communicatietechnieken
 • u kunt op een adequate manier contacten leggen en netwerken onderhouden
 • plannen en organiseren gaan u goed af
 • u bent goed op de hoogte van de sociale kaart van uw eigen regio

Ondersteuning

Ondersteuning wordt verzorgd door de coördinator vrijwilligers en het secretariaat van het landelijk bureau.

Belangstelling?

Neemt u dan contact op met de coördinator vrijwilligers, Elly Fokkema, betreffende uw wensen en mogelijkheden, vrijwilligers@epilepsievereniging.nl

Deze pagina delen