Vrijwilligers werk

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de landelijke patiëntenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Wat wil de EVN bereiken?

Het verbeteren van de (maatschappelijke) positie van mensen met epilepsie (mme) en hun direct betrokkenen, zowel op individueel als collectief niveau.
De EVN wil van een aanbodgestuurde organisatie veranderen naar een vraaggestuurde organisatie. Hiervoor is bewustwording en toerusting van de mens met epilepsie een eerste vereiste.

Hoe willen we dit bereiken?

  • Door overdracht van kennis en vaardigheden, om mee te kunnen denken over behandelmethoden en keuzes te leren maken, voorlichting.
  • Het stimuleren en organiseren van lotgenotencontact.
  • Door belangenbehartiging voor de mme.
  • Door vooraan in de zorg te staan.

Om dit te bereiken, is de rol en inzet van vrijwilligers van cruciaal belang. Op indrukwekkende wijze zetten de vrijwilligers zich enkele uren of dagen per maand in voor de EVN.

Het vrijwilligersnetwerk van de EVN bestaat uit ongeveer 80 vrijwilligers. Toch blijven er nog belangrijke initiatieven liggen die door tijdgebrek niet kunnen worden uitgevoerd.
Daarom doen wij een beroep op u. Wij zijn op zoek naar mensen, die bereid zijn om samen met andere enthousiaste mensen te helpen bij de ontwikkeling en uitvoering van het werk van de EVN.

Wij bieden:

  • een leuke, leerzame werkervaring;
  • goede begeleiding;
  • ontwikkelingsmogelijkheden door trainingen;
  • samenwerking in een prettig en enthousiast team;
  • een redelijke vergoeding van de gemaakte onkosten;
  • en niet te vergeten …

de dankbaarheid van veel mensen die,
wellicht met een beetje hulp van u,
het leven weer beter aankunnen.

Voelt u zich aangesproken? De EVN is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Vul het ‘formulier vrijwilligerswerk’ in of informeer naar de mogelijkheden via vrijwilligers@epilepsievereniging.nl of 06-51051834 (Elly Fokkema).

Deze pagina delen