Cursus Pepe en Pepa

Dit programma is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met epilepsie en een lichte verstandelijke beperking. In de cursus wordt aandacht besteed aan voorlichting en uitwisseling van ervaringen. Ook mensen die niet aan SEIN of Kempenhaeghe verbonden zijn, kunnen aan het programma deelnemen.

Wat weet je van epilepsie?

Het hebben van epilepsie beïnvloed je leven. Als je meer weet van epilepsie kan je er makkelijker mee omgaan. Voorlichting over epilepsie, uitwisselen van ervaringen met anderen en praktische tips helpen. Tot nu toe zijn er weinig cursussen over epilepsie voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom bieden SEIN en Kempenhaeghe, in samenwerking met Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) en het Epilepsiefonds (EF), dit psycho-educatief programma ‘Pepe en Pepa’ aan.

Waar kun je wat over epilepsie leren?

De cursus is opgebouwd rondom de animatiefiguren Pepe en Pepa, een verliefd stelletje van begin twintig. Pepe en Pepa hebben epilepsie en een verstandelijke beperking. Hun belevenissen zijn herkenbaar voor de deelnemers. Deelnemers krijgen begrijpelijke informatie over allerlei kanten van epilepsie. En over hoe ze het beste met epilepsie kunnen omgaan. Deelnemers leggen gemakkelijk contact met elkaar. Daardoor leren ze en vinden ze herkenning. De cursus helpt de deelnemers bij het ontdekken van de eigen mogelijkheden en kansen. Dat vergroot de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen.

Hoe meld ik mij aan?

De kosten worden vergoed voor wie beschikt over een ‘indicatie begeleiding’ van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Neem voor meer informatie contact op met:

 

 

 

 

 

 

Deze pagina delen