Juli 2012

Transmissie juli 2012Epilepsie en schoolkeuze

Ouders willen het beste voor hun kind, ook het best mogelijke onderwijs. Maar bij kinderen met epilepsie kan het soms een moeizame zaak worden. Welke zaken kun je bij schoolkeuze in het oog houden? U vindt in dit artikel enkele tips.

Nieuwe ontwikkelingen binnen de genetische diagnostiek bij epilepsie

Dankzij nieuwe technieken van DNA-onderzoek verwachten we dat de kennis over genetische oorzaken van epilepsie de komende jaren zal toenemen en dat het mogelijk zal zijn om bij meer patiënten een genetische oorzaak voor de epilepsie aan te tonen. U leest hier verder wat het belang is van deze ontwikkeling.

Ontwikkeling detector nachtelijke aanvallen

Judith van Andel, onderzoeker bij het UMCU, schetst de stand van zaken van dit unieke samenwerkingsproject waarbij een systeem wordt ontwikkeld dat automatisch alarm slaat bij een epileptische aanval ’s nachts. Judith: “We gebruiken videobeelden, bewegingssensoren, meten de hartslag en nemen geluid op”.

Terugblik op een fantastische dag

Tijdens de Epilepsie Manifestatie op 2 juni jl. in Zeist vonden plaats:

  • Algemene Ledenvergadering
  • presentatie van Ton Tempels en Theo Heisen van visie op Epilepsiezorg ‘Van Toeval naar Plan’
  • Presentatie van het boekje over kwaliteitscriteria voor epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief en de aanbieding hiervan aan de voorzitter en aan dr. G.J. de Haan
  • Presentatie van de eerste StartPoli Epilepsie: hoe de visie Epilepsiezorg ‘Van Toeval naar Plan’ in de praktijk wordt gebracht in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes en Vlissingen werd helder uitgelegd door dr. Jan Doelman, neuroloog, en William Westerweele, epilepsieconsulent. De officiële opening van de eerste Startpoli Epilepsie in het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis vond plaats op 5 juni jl.

De link tussen topsport en epilepsie, deel 2:
Shorttrackster Annita van Doorn

Er zijn veel overeenkomsten tussen het hebben van een chronische aandoening, epilepsie, en topsport. Je bent er veel mee bezig, het is vaak vallen, opstaan en toch steeds de draad weer oppakken, het vereist discipline. Er zijn veel overeenkomsten. Maar ook verschillen. Annita van Doorn (1983), één van de grote shorttracksters van Nederland, gaat hier nader op in.

Uniek video-observatiesysteem voor SEIN Zwolle

Bij Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), vestiging Zwolle, is een nieuw digitaal video-observatiesysteem in gebruik genomen. Deze technische ontwikkeling – continue monitoring – zorgt voor een enorme verbetering van de kwaliteit van de zorg voor mensen met (niet-) epileptische aanvallen en door de snellere diagnostiek voor een kortere opnameduur voor de patiënten.

Steun de EVN acties

  • Schenken of nalaten
  • Vriend van de EVN worden of Werf een vriend
  • Vriendenloterij, speel mee voor het behoud van een krachtige EVN

Lees meer over deze ondersteuningsacties »

Vrijwilligerswerk bij u in de buurt?

Speerpunt van de EVN is regionalisering. Daarmee willen we dichtbij de mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen staan en bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld door het aanbieden van voorlichtingsbijeenkomsten en mogelijkheden om andere mensen met epilepsie te ontmoeten bij u in de regio. Deze activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Op dit moment zijn er vacatures in Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland.
Lees meer over vrijwilligerswerk bij de EVN »

En verder:

Deze pagina delen