April 2012

Transmissie nummer 2 in 2012De link tussen topsport en epilepsie, deel 1: Timothy Beck

Er zijn overeenkomsten tussen het hebben vaneen chronische aandoening, epilepsie, en topsport. Je bent er veel mee bezig, het is vaak vallen, opstaan en de draad weer oppakken, het vereist discipline en met medicijnen kom je juist wel of niet een stap verder. Veel overeenkomsten, maar één groot verschil: je kunt kiezen voor topsport. Epilepsie overkomt je, in welke vorm dan ook.

Curatele, bewind en mentorschap, wetgeving anno 2012

Het kan gebeuren dat iemand met epilepsie niet meer in staat is om de eigen belangen te behartigen of voor zichzelf te zorgen. In dat geval kent de wet een aantal beschermingsmaatregelen.

Eerste StartPoli Epilepsie in Goes

Goede zorg in de praktijk
Per 1 mei 2012 zal de eerste StartPoli epilepsie een feit zijn in het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis in Goes. De StartPoli is een polikliniek in een algemeen ziekenhuis, waar volgens de kwaliteitscriteria van de EVN goede epilepsiezorg wordt aangeboden.

Rijbewijs – Code 100/101 verdwijnt, maar is dit winst?

Eind maart heeft de Gezondheidsraad de EVN geïnformeerd over zijn nieuwe advies aan de minister inzake rijgeschiktheid en epilepsie. Het advies bepleit de afschaffing van Code 100/101, maar stelt dat mensen met epilepsie voor werk en/of privé gemiddeld slechts 4 uur per dag (= 28 uur per week) zouden mogen rijden. Deze beperking vervalt na 5 jaar aanvalsvrij zijn.

Deep Brain Stimulatie, eerste ervaringen in Nederland

In de vorige Transmissie stond een artikel over het feit dat er voor het eerst Deep Brain Stimulatie (DBS) toegepast is bij een Nederlandse epilepsiepatiënt: zijn naam is Dankaart Martens. Diepe Hersen Stimulatie-therapie maakt gebruik van een neurostimulator, een soort pacemaker, die geïmplanteerd wordt in het lichaam en vervolgens onderhuids met geleidingsdraadjes wordt verbonden met een elektrode in de hersenen. In dit artikel leest u hoe het met Dankaart gaat, 5 maanden na de implantatie.

Kennis is macht, vaardigheid geeft kracht

Het resultaat van de inspanning van de zorg voor mensen met epilepsie wordt mede bepaald door de patiënt, de mensen met epilepsie zelf. De arts is cruciaal bij de diagnostiek en de behandeling van aanvallen. De epilepsieconsulent coacht u bij het vinden van uw manier van omgaan met de gevolgen van (de diagnose) epilepsie. In dit artikel ook meer informatie over cursussen in de regio.

Second opinion, ook voor (levens)verzekeringen

“Wij kunnen u, op grond van het advies van onze medisch adviseur, niet als verzekerde accepteren.” Een bekende tekst voor mensen met epilepsie die een aanvraag doen voor een levensverzekering. “Wij kunnen u wel accepteren, maar dan moet u een premietoeslag betalen voor een hypotheek of levensverzekering”, aldus de verzekeraar. Voor deze situaties heeft het Intermediair voor Chronisch Zieken (I.C.Z.) uit Lelystad een oplossing gevonden.

En verder:

  • Van de voorzitter: nieuwe site
  • Agenda
  • Dagboek van Ineke
  • EVN en Advieslijn-bellers bedanken Marijke de Puit
  • Surya’s kijk op haar epilepsie – Dilemma
  • Het persoonlijke verhaal van … Brian Dorder, 27 jaar
  • Epilepsie Anders: ‘Geschiktheid bij epilepsie’
  • Voordelen van het lidmaatschap
  • Contactpersonen

Deze pagina delen