Belasting

Aftrekposten en tegemoetkoming in kosten

Meerkosten.nlWebsite Meerkosten

Deze website geeft onder meer informatie over hoe je via de belastingaangifte meerkosten als gevolg van handicap of ziekte kunt terugkrijgen.

Belastingdienst en aftrek ziektekosten

Ook op de website van de Belastingdienst kunt u lezen over aftrek van ‘specifieke zorgkosten’. Het gaat om kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wie een chronische ziekte of een beperking heeft, is vaak veel geld kwijt aan ziektekosten. Daarom betaalt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) een toeslag als u veel kosten maakt, of als u veel zorg nodig hebt.

Tegemoetkoming ouders gehandicapt kind (TOG)

Een ernstig ziek of een gehandicapt kind heeft vaak extra zorg nodig. Woont uw kind thuis, dan kunt u een Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) aanvragen.

Schenken en nalaten

Schenken met belastingvoordeel

Wanneer u giften vastlegt in een notariële akte, kunt u de Epilepsie Vereniging Nederland zeer voordelig structureel ondersteunen. De EVN is namelijk een zogeheten ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, ofwel een ANBI.

U mag uw gift aan een ANBI volledig aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Zonder notariële akte is aftrek van inkomsten- of vennootschapsbelasting maar beperkt mogelijk. Dan mag u namelijk alleen giften aftrekken als die gezamenlijk een bedrag van één tot tien procent van uw verzamelinkomen bedragen. Alleen het gedeelte dat uitkomt boven de één procent is dan aftrekbaar.

Notarieel vastleggen

Als u uw schenkingen notarieel in een schenkingsakte laat vastleggen, zijn uw giften volledig aftrekbaar, ongeacht de omvang. De Belastingdienst betaalt fors mee aan uw schenking (tot 52 procent); u kunt uw gift dus verhogen zonder dat dit u extra geld kost. U bent netto hetzelfde bedrag kwijt, maar de EVN houdt er per saldo meer aan over.

De EVN kan dat extra geld goed besteden aan bijvoorbeeld lobby-activiteiten, ondersteuning en informatie aan leden of onderzoek. Kortom: aan activiteiten waar leden van belangen- en patiëntenorganisaties hun voordeel mee doen.

De hoogte van het bedrag dat u van de fiscus terugkrijgt, hangt af van de belastingschijf waarin u zit. Het kan variëren van 34,4 procent (vanaf het 65e levensjaar 16,5 procent) tot 52 procent.

Een notariële akte: wat is dat?

Een notariële akte is een door een notaris opgesteld document. Hierin legt u als donateur vast dat u gedurende minimaal vijf jaar een vaste schenking wilt doen aan de EVN.

De EVN neemt de notariskosten op zich bij een schenking van tenminste €150 per jaar.

Voorbeeldberekening

U verdient bruto €40.000 en uw tarief voor de inkomstenbelasting is 42 procent. U wilt netto €100 schenken. Dat bedrag is lager dan 1 procent van uw bruto-inkomen en daarom niet fiscaal aftrekbaar.

Het wordt echter een ander verhaal als u een notariële akte laat opstellen.

Jaarlijkse schenking zonder akte Jaarlijkse schenking met akte
€100 €172
Teruggave belasting €0 €72
Netto schenking €100 €100

 

Dit voorbeeld nader uitgelegd: de schenking kost u in beide gevallen (zonder en met akte) netto €100. In het geval van een schenking met notariële akte gaat er maar liefst €172 naar de EVN en u ontvangt €72 terug van de Belastingdienst.

Voor uitgebreide informatie over schenkingen kunt u terecht op de site van de Belastingdienst en bij de Belastingtelefoon: 0800 – 0543 (gratis).

Informatie en advies

Contactpersoon de heer Bertho van den Berg:
Telefoon: 036-5338687036-5338687
E-mail: Belasting@epilepsievereniging.nl

Deze pagina delen