Organisatie

De Epilepsie Vereniging Nederland is opgericht in 1979 en heeft circa 4500leden. De organisatie bestaat voor het grootste deel uit ervaringsdeskundige vrijwilligers, circa 75, die de unieke meerwaarde zijn van een vrijwilligersorganisatie als de EVN.

Geledingen EVN

 • Landelijk bestuur
 • Landelijk bureau
 • Gewesten & Landelijke Activiteiten en Services

En natuurlijk heeft de EVN leden, die verenigd in de Algemene Leden Vergadering (ALV) het belangrijkste orgaan in de structuur van de EVN. Deze komt minimaal een keer per jaar bijeen en bekrachtigt bij deze gelegenheid de inhoudelijke en financiële koers van de vereniging.

Landelijk bestuur

Het landelijk bestuur draagt zorg voor het beleid en de positionering van de EVN en bestaat uit drie bestuursleden:

 • Mevrouw Marita Meulmeester (voorzitter)
 • De heer Chiel Vink (bestuurslid)
 • Mevrouw Chantal Lapré (secretaris)
 • Mevrouw Marianne Driessen (bestuurslid)
 • De heer Henk Marell (bestuurslid)
 • De heer Rob de Vries (penningmeester)

Landelijk bureau

Het landelijk bureau van de EVN is gevestigd in Houten en bestaat uit twee personen die parttime werken.

 • Mevrouw Elly Fokkema, coördinatie vrijwilligers
 • De heer Eric Fivet, marketing & communicatie

Het landelijk bureau heeft een dienstverlenende en ondersteunende functie ten aanzien van het bestuur, de vrijwilligers, leden en draagt zorg voor de continuïteit en de kwaliteit van de EVN.

Gewesten & Landelijke Activiteiten en Services

Geografische indeling

De EVN heeft een gewestenstructuur, d.w.z. Nederland is verdeeld in vijf gewesten

Elk gewest is verdeeld in enkele regio’s, geleid door een regiocoördinator.

‘Inhoudelijke’ indeling

Naast de geografische indeling, kent de EVN ook een ‘inhoudelijke’ indeling, d.w.z. dat de EVN, waar mogelijk doelgroepgericht werkt en specifieke services aanbiedt.
Elke doelgroep heeft een eigen landelijke coördinator.

Doelgroepen:

Ga naar de contactadressen van de doelgroepen

Services:

Deze pagina delen