Over de EVN

Visie 2014 – 2020 »

De EVN streeft ernaar om bij nieuw gediagnosticeerde patiënten direct (of zo snel mogelijk) in beeld te zijn. Met andere woorden: De EVN wil ‘vooraan in de zorg’ staan.

Het mag niet zo zijn, zoals nu vaak het geval is, dat mensen met epilepsie pas na jaren ontdekken dat er een patiëntenvereniging is. De ervaring leert namelijk dat het zeer belangrijk is dat mensen met epilepsie al in een vroegtijdig stadium goed geïnformeerd zijn over hun eigen epilepsie, goed op de hoogte zijn van behandelings- en begeleidingsmogelijkheden, inzicht hebben in het functioneren van de (epilepsie)zorg en de omgang met hulpverleners. Dit werkt preventief en bespaart veel onnodig leed in de levensloop. Lees hieronder meer over de visie van de EVN op epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief.

Van essentieel belang hiervoor is de beschikbaarheid en inzet van ervaringsdeskundigen. Dat is de kracht van een vrijwilligersorganisatie als de EVN en een grote toegevoegde waarde op de professionele zorg.

Miniatuur van ManifestatieDit willen wij bereiken door:

  • het geven van informatie en voorlichting;
  • lotgenotencontact;
  • het behartigen van belangen van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

 

Samenwerking

Hoe en met wie de EVN haar doelen probeert te realiseren leest u onder Samenwerking.
Tevens op welke wijze wij contact met onze achterban onderhouden. Hoe wij vinger aan de pols houden bij wat er leeft onder mensen met epilepsie, hun partners, ouders van kinderen en andere direct betrokkenen.
En hoe u vinger aan de pols kunt houden bij de EVN! Door ons te laten weten waarop ú vindt dat actie ondernomen moet worden, welke informatie ontbreekt, etc.

Zie ook het Visiedocument 2014 – 2020 »
Zie ook het actuele jaarverslag

Visie op epilepsiezorg

 

Epilepsie Vereniging Nederland heeft haar initiatieven met betrekking tot ‘goede epilepsiezorg vanuit patiëntenperspectief’ beschreven en gebundeld in de Trilogie van Toeval naar Plan.

 

 

 

Deze bevat de volgende thema’s:

U kunt meer lezen over ontwikkelingen in de zorg en de epilepsiezorg in het bijzonder op het Platform Goede Epilepsiezorg.

Deze pagina delen