Schenken en nalaten

Notarieel schenken

Graag maken we u attent op een mogelijkheid om de EVN financieel te ondersteunen met een fiscaal voordeel: notarieel schenken.

De EVN heeft de ANBI-status

Een gift aan een ANBI-instelling is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Als u wel eens overweegt om de EVN een geldbedrag te schenken dan is het goed kennis te hebben van de mogelijkheid om notarieel te schenken. Een notariële schenking is volledig fiscaal aftrekbaar.

Notarieel schenken, hoe werkt dat?

U laat (via ons) bij de notaris vastleggen dat u een schenking doet aan de Epilepsie Vereniging Nederland. Deze schenkingen zijn volledig aftrekbaar. De belasting wordt dan verlaagd met een percentage van de gift (minimaal 33%, maximaal 52%).

In getallen ziet het als volgt uit: als u bijvoorbeeld tenminste 5 jaar een gift van minimaal € 100 doet, dan krijgt u via de belastingdienst jaarlijks minimaal € 33 (33%), maximaal € 52 (52%) terug wanneer u dit opgeeft bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

Wij zorgen voor de notariële akte; die hoeft u zelf niet te betalen. Wel stellen wij als voorwaarde, gezien de kosten van deze akte, dat de jaarlijkse schenkingen minimaal € 100 bedragen gedurende 5 jaar.

Doen?

Download hier de volmacht periodieke schenking.

Een briefje sturen naar de EVN kan ook: Antwoordnummer 7194, 3990 TD Houten
o.v.v. ‘Schenking’.
Of bel gewoon: 030 – 634 40 62 of e-mail naar: info@epilepsievereniging.nl

Eenmalige schenking

Wilt u niet schenken via een notariële akte? Uw eenmalige gift, groot of klein, is net zo welkom en belangrijk!
Ook zo kunt u het werk van de EVN financieel ondersteunen. Uw schenking wordt zeer gewaardeerd.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening IBAN NL94 INGB 0003 8595 10 t.n.v. Epilepsie Vereniging Nederland met de omschrijving ‘gift’.

Namens alle mensen met epilepsie: hartelijk dank!

Nalatenschap

De EVN heeft in haar geschiedenis een aantal nalatenschappen gehad. Degenen die dit deden, hadden zelf bedacht waarvoor de nalatenschap bedoeld was. Ook komt het voor dat de EVN en de nabestaanden een bestemming bepalen die past binnen de doelstellingen van de EVN.

Ook dit is wellicht een idee voor u?

Bij voorbaat dank voor uw steun, “groot of klein”.

Deze pagina delen