Informatie- en Contactgroepen

Een informatie- en contactgroep, ook gespreksgroep genoemd, bestaat uit mensen met epilepsie en/of hun direct betrokkenen, zoals bijvoorbeeld ouders en partners.

In een gespreksgroep deelt u uw ervaringen met en informatie over epilepsie. Zo leert u van anderen en kunt u epilepsie wellicht makkelijker een plek geven in uw leven. Voor deelnemers betekent het vaak een doorbreking van het isolement. Groepsgewijs lotgenotencontact is een bron van herkenning en erkenning, van informatie, steun en stimulans.

Gespreksgroepen worden (meestal) per doelgroep gegeven, bijvoorbeeld: zelf epilepsie, partners, ouders van een kind met epilepsie en EpilepsiePlus. De volgende groepen organiseren regelmatig, afhankelijk van de animo,  informatie – en contactgroep bijeenkomsten.

Belangstelling?

Wilt u deelnemen aan een gespreksgroep laat het a.u.b. weten aan de coördinator die bij de desbetreffende gespreksgroep hieronder staat vermeld. Staat er geen naam, neem dan a.u.b. contact op met Gerda Legebeke, via e-mail: gespreksgroepen@epilepsievereniging.nl. Wanneer zich genoeg  belangstellenden hebben gemeld, kan een groep worden gestart.

Ik heb epilepsie
Voor volwassenen met epilepsie
Bep Lentink
0318 – 42 03 51
Middenoost@epilepsievereniging.nl

Ouders van een kind met epilepsie
Ouders kunnen met andere ouders van een kind met epilepsie ervaringen delen en uitwisselen. Door het aanbieden van relevante informatie kan worden voorkomen dat epilepsie een te grote plaats gaat innemen in een gezin.
Landelijk Bureau
085 – 130 32 35
Ouders@epilepsievereniging.nl

EpilepsiePlus (ouders)
Contactgroep voor ouders van een zoon of dochter met een epilepsiesyndroom of moeilijk instelbare epilepsie en een (dreigende) ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking.
Landelijk Bureau
085 – 130 32 35
EpilepsiePlus@epilepsievereniging.nl

Vrouwen
Voor vrouwen is het anders. Vrouwen met epilepsie maken een eigen biologische, psychologische, sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling door. De werkgroep ‘Vrouwen en epilepsie’ biedt gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen en voorziet in een specifieke informatiebehoefte.
Landelijk Bureau
085 – 130 32 35
Vrouwen@epilepsievereniging.nl

Epilepsie Partner Contactgroep
Epilepsie heb je nooit alleen, er is altijd iemand anders bij betrokken. Maar als er over epilepsie wordt gesproken, dan gaat het meestal over degene die epilepsie heeft. Minstens zo belangrijk zijn de partner en de kinderen. Epilepsie, daar kun je niet omheen, zeker niet als partner.
Landelijk Bureau
085 – 130 32 35
Partners@epilepsievereniging.nl

Epilepsiechirurgie
Een epilepsieoperatie is een ingrijpende zaak. De werkgroep ‘Epilepsiechirurgie’ biedt informatie over het chirurgietraject en organiseert informatie- en contactbijeenkomsten.
Casper Baas

0118 – 85 34 11 
Chirurgie@epilepsievereniging.nl

Nervus Vagus Stimulatie
Voor mensen met een NVS, hun partners en ouders van kinderen met een NVS organiseert de NVS-groep landelijke contactdagen, geeft een nieuwsbrief uit en zet zich in als belangenbehartiger.
Voor belangstellenden die nog geen NVS hebben, worden door het gehele land informatiebijeenkomsten georganiseerd (zie activiteitenkalender van de EVN).
Marrie Kuijper
078 – 616 60 60
NVS@epilepsievereniging.nl

Ketogeen dieet
Het ketogeen dieet kan een behandeling zijn voor mensen met epilepsie. De doelgroep ketogeen dieet biedt informatie over het ketogeen dieet, organiseert informatiebijeenkomsten en zet zich in als belangenbehartiger van het ketogeen dieet als behandelmethode.
Landelijk Bureau
085 – 130 32 35
Ketogeendieet@epilepsievereniging.nl

Epilepsie Nabestaanden
De werkgroep ‘Epilepsie Nabestaanden’ geeft voorlichting, streeft naar meer publiciteit over SUDEP en biedt steun aan lotgenoten.
Ingrid van den Bosch
06 – 10 37 84 51 (na 19.00 uur)
Nabestaanden@epilepsievereniging.nl

Deze pagina delen