De EVN

De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Wat willen we bereiken?

Verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen op medisch, psychologisch en sociaal-maatschappelijk terrein. Eigenlijk op alle levensgebieden, daar waar epilepsie van invloed is.

Deze pagina delen