Contactadressen doelgroepen

Doelgroepen

Ik heb epilepsie
Voor volwassenen met epilepsie
Bep Lentink
0318 – 42 03 51
Middenoost@epilepsievereniging.nl

Ouders van een kind met epilepsie
Ouders kunnen met andere ouders van een kind met epilepsie ervaringen delen en uitwisselen. Door het aanbieden van relevante informatie kan worden voorkomen dat epilepsie een te grote plaats gaat innemen in een gezin.
Landelijk Bureau
085 – 130 32 35
Ouders@epilepsievereniging.nl

EpilepsiePlus (ouders)
Contactgroep voor ouders van een zoon of dochter met een epilepsiesyndroom of moeilijk instelbare epilepsie en een (dreigende) ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking.
Landelijk Bureau
085 – 130 32 35
EpilepsiePlus@epilepsievereniging.nl

Vrouwen met epilepsie
Voor vrouwen is het anders. Vrouwen met epilepsie maken een eigen biologische, psychologische, sociaal-emotionele en maatschappelijke ontwikkeling door. De werkgroep ‘Vrouwen en epilepsie’ biedt gelegenheid voor uitwisseling van ervaringen en voorziet in een specifieke informatiebehoefte.
Landelijk Bureau
085 – 130 32 35
Vrouwen@epilepsievereniging.nl

Epilepsie Partner Contactgroep
Epilepsie heb je nooit alleen, er is altijd iemand anders bij betrokken. Maar als er over epilepsie wordt gesproken, dan gaat het meestal over degene die epilepsie heeft. Minstens zo belangrijk zijn de partner en de kinderen.
Epilepsie, daar kun je niet omheen, zeker niet als partner.
Bep Lentink
0318 – 420 351
Partners@epilepsievereniging.nl

Epilepsiechirurgie
Een epilepsieoperatie is een ingrijpende zaak. De werkgroep ‘Epilepsiechirurgie’ biedt informatie over het chirurgietraject en organiseert informatie- en contactbijeenkomsten.
Casper Baas
0118 – 85 34 11 (na 19.00 uur)
Chirurgie@epilepsievereniging.nl

Nervus Vagus Stimulatie
Voor mensen met een NVS, hun partners en ouders van kinderen met een NVS organiseert de NVS-groep landelijke contactdagen, geeft een nieuwsbrief uit en zet zich in als belangenbehartiger.
Voor belangstellenden die nog geen NVS hebben, worden door het gehele land informatiebijeenkomsten georganiseerd (zie activiteitenkalender van de EVN).
Marrie Kuijper
078 – 616 60 60
NVS@epilepsievereniging.nl

Ketogeen dieet
Het ketogeen dieet kan een behandeling zijn voor mensen met epilepsie. De doelgroep ketogeen dieet biedt informatie over het ketogeen dieet, organiseert informatiebijeenkomsten en zet zich in als belangenbehartiger van het ketogeen dieet als behandelmethode.
Landelijk Bureau
085 – 130 32 35
Ketogeendieet@epilepsievereniging.nl

Jongeren met epilepsie (18 t/m 35 jaar)
Landelijk Bureau
085 – 130 32 35
jongeren@epilepsievereniging.nl

Epilepsie Nabestaanden
Per jaar sterven in Nederland vermoedelijk 150 personen als gevolg van epilepsie. Het gaat hier om SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy), oftewel plotseling overlijden bij epilepsie. De werkgroep ‘Epilepsie Nabestaanden’ geeft voorlichting, streeft naar meer publiciteit over SUDEP en biedt steun aan lotgenoten.
Ingrid van den Bosch
06 – 10 37 84 51 (na 19.00 uur)
Nabestaanden@epilepsievereniging.nl

Services

Juridisch Steunpunt (Nationale Zorglijn) : 0900 – 235 67 80 (kosten 0,20 per gesprek)
Bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur.
E-mail: info@juridischsteunpuntregelrecht.nl
Internet: https://iederin.nl/hulp-en-advies/juridisch-steunpunt-/
Schriftelijk:
Juridisch Steunpunt
Postbus 169
3500 AD Utrecht

 

Belasting en Sociale wetgeving
Bertho van den Berg
036 – 533 86 87
Belasting@epilepsievereniging.nl

Verzekeringen en epilepsie
Landelijk Bureau
085 – 130 32 35
info@epilepsievereniging.nl

Deze pagina delen