Beter zicht op effect nervus vagus stimulatie

Onderzoek van Marlien Aalbers in Kempenhaeghe resulteert in een beter zicht op het effect van nervus vagus stimulatie bij kinderen met epilepsie. Dit is van belang omdat inzicht in het ontstaan van epilepsie kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.  Eerder onderzoek in proefdieren toonde aan dat een ontsteking in de hersenen betrokken is bij het ontstaan van epilepsie. In het onderzoek van Aalbers zijn daarom verschillende ontstekingsfactoren in hersenweefsel van patiënten en in een diermodel voor epilepsie gemeten. Hieruit bleek dat geen van de gemeten ontstekingsfactoren verhoogd was.

Daarnaast is bij kinderen met epilepsie onderzocht of de behandeling waarbij de nervus vagus zenuw wordt gestimuleerd, het gehalte van ontstekingsfactoren in het bloed kan veranderen. Het blijkt dat nervus vagus stimulatie het ontstekingsgehalte niet verandert, maar dat op basis van het gehalte van sommige ontstekingsfactoren wel het effect van de behandeling voorspeld kan worden. Deze bevinding kan bijdragen aan de verbetering van deze behandelmethode.

Marlien Aalbers, promovenda aan de Universiteit Maastricht, deed haar promotie-onderzoek in samenwerking met Kempenhaeghe. Zij promoveerde vrijdag 7 december 2012 aan de Universiteit Maastricht. De titel van haar proefschrift is Inflammation & Stimulation. Marlien is verbonden aan de Faculty of Health Medicine and Life Sciences, School for Mental Health and Neuroscience van Maastricht University.

Promotores zijn prof.dr. J. Vles; prof.dr. M. De Baets en Copromotores: dr. G. Hoogland; dr. H. Majoie.

Bron: website Kempenhaeghe


Lees meer over Nervus Vagus Stimulatie op deze website »


Deze pagina delen