Bestuursleden gezocht!

De Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) is de landelijke patiëntenvereniging voor mensen met epilepsie en hun naasten. De EVN behartigt de belangen van mensen met epilepsie, zorgt voor lotgenotencontact en geeft voorlichting en informatie over epilepsie. De EVN telt landelijk 4500 leden.

 

De EVN is op zoek naar nieuwe bestuursleden (m/v)

Het EVN bestuur telt momenteel vier leden die zorgdragen voor visieontwikkeling en beleidskaders ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten van de vereniging. De dagelijkse uitvoering vindt plaats door het landelijk bureau en een grote groep vrijwilligers. De vrijwilligersorganisatie is zowel regionaal georganiseerd als in expertisecentra.

Het bestuur van de EVN ontwikkelt zich van een bestuur op afstand naar een bestuur dat dichter bij de uitvoering functioneert. Dit houdt in dat de bestuursleden, naast de gebruikelijke bestuurlijke verantwoordelijkheden, meer rechtstreeks invloed hebben op het werk binnen de vereniging. Dit betreft met name uitvoerend werk op het terrein van strategie- en beleidsvorming en sturing op uitvoering van taken en opdrachten. Gegeven deze ontwikkeling wordt de taakverdeling binnen het bestuur opnieuw ingericht op basis van bestuurlijke portefeuilles. Dit naast de statutaire bestuursfuncties van voorzitter, secretaris en penningmeester. De portefeuillehouders zijn het eerste aanspreekpunt voor één van de onderstaande aandachtsgebieden:

  • Landelijk Bureau (bedrijfsvoering)
  • Lotgenotencontact
  • Voorlichting
  • Belangenbehartiging

Voor deze nieuwe portefeuilles is de vereniging op zoek naar bestuursleden.

 

Profiel

Het bestuur wordt zodanig samengesteld dat de leden van het bestuur samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en vaardigheden om de vereniging te besturen. Het accent ligt op gezamenlijk bestuur. Van een bestuurslid wordt vanzelfsprekend betrokkenheid bij de doelstellingen van de EVN en haar leden verwacht.

Een bestuurslid met portefeuille is de eerstverantwoordelijke en het aanspreekpunt binnen het bestuur voor het betreffende aandachtsgebied met betrekking tot:

– visie- en beleidsontwikkeling

– de vertaling van beleid naar jaarplannen

– het organiseren van de uitvoering en monitoring van jaarplannen

– initiëren van projecten

– verantwoorden van het gevoerde beleid

– aanspreekpunt voor de betrokkenen: Landelijk Bureau, vrijwilligers en externe partijen

 

Kennis, ervaring en competenties

Een bestuurslid beschikt over de volgende kwaliteiten:

– bij voorkeur bestuurlijke ervaring

– affiniteit met de doelgroep en/of patiëntenverenigingen

– aantoonbare kennis van en visie op ontwikkelingen binnen de portefeuille

– onafhankelijk en initiatiefrijk

– praktisch en resultaatgericht

– enthousiasmerende teamspeler

– voldoende tijd om te investeren in de ontwikkeling van de portefeuille en de verbindende samenwerking met interne en externe betrokkenen

 

Voor informatie

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Arjan Wietses (voorzitter) via a.wietses@epilepsievereniging.nl of 06-14047432

De vereniging ontvangt graag uw reactie uiterlijk 9 januari op a.wietses@epilepsievereniging.nl.

 

Wij zijn tevens op zoek naar een penningmeester. Klik hier voor de vacature!

 

 

Deze pagina delen