Award voor Nederlandse Liga

Op de homepage van de website van de International League Against Epilepsy (ILAE) staat een foto van Gerrit Jan de Haan, neuroloog bij SEIN, maar tevens voorzitter van de Nederlandse tak van de International League, samen met de ILAE President Nico Moshé. Gerrit Jan de Haan, neuroloog bij SEIN en voorzitter van de Nederlandse tak van de International League, samen met de ILAE President Nico Moshé.

De reden hiervan is dat de Nederlandse Liga zich al 75 jaar inzet voor mensen met epilepsie. Deze mijlpaal betekent, aldus de ILAE dat:

“Mensen in Nederland die getroffen zijn door epilepsie al die jaren hebben kunnen profiteren van een groep professionals die zich gewijd hebben aan het verlichten van de last van de epilepsie. Het werk van deze nationale organisaties heeft er toe bijgedragen dat mensen met epilepsie toegang hebben tot de meest moderne behandelmethoden door professionals die toegang hebben tot de meest moderne ontwikkelingen op dit gebied. Nationale organisaties vormen de link tussen de brede internationale ervaring van hun leden en de mens met epilepsie die een beter leven wil, vrij van de bezorgdheid over de aanvallen”.

Solomon Moshé, President
Samuel Wiebe, Secretaris-Generaal
Emilio Perucca, PenningmeesterTreasurer


Bron: website SEIN, 6 november 2012

Deze pagina delen