ALV zegt ‘ja’ tegen visie-document en benoemt nieuw bestuur

Op zaterdag 25 januari jl. is de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Epilepsie Vereniging Nederland gehouden. Op een zeer prettige en constructieve wijze is het document besproken, waarin de EVN, via een daartoe ingestelde commissie, aangeeft wat haar ambities zijn voor de periode 2014 – 2020. Met enkele aanpassingen is dit waardevolle visie-document met als titel ‘Van waarde voor elkaar’ unaniem goedgekeurd. Het hele visiedocument EVN 2014 – 2020 kunt u hier lezen.

Tevens zijn door de ALV drie kandidaatsbestuursleden benoemd en heeft één persoon aangegeven om vanaf nu als kandidaatbestuurslid te participeren en op de volgende ALV een besluit te nemen over toetreding tot het bestuur. Het nieuwe bestuur beschikt over een breed en gevarieerd spectrum van kwaliteiten, nodig om hun functies te verrichten. De volgende personen zijn benoemd als bestuurslid:

  • de heer Arjan Wietses, voorzitter
  • mevrouw Esther Gagliardi-Ampting, penningmeester
  • mevrouw Ada van ’t Hoenderdal, bestuurslid
  • de heer Floris van Puijenbroek is benoemd als kandidaat bestuurslid

Leden, kaderleden en medewerkers zijn zeer blij met dit nieuwe bestuursteam en zullen samen met hen de EVN sterk houden en sterker maken om de huidige en toekomstige positie van mensen met epilepsie en hun naasten als individu, als zorgvrager en als deelnemer aan de samenleving te verbeteren.

We wensen de leden van het nieuwe bestuur heel veel succes.

Ton Tempels, directeur

Deze pagina delen