ALV benoemt interim bestuur

Op de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 september jl. heeft het zittende bestuur besloten zich terug te trekken en heeft de ALV een interim bestuur benoemd, bestaande uit mevrouw Inge van Dijk uit Nijmegen, de heer Hans Fokkema uit Ede en de heer Theo Heisen uit Oosterhout.

Zij zullen de lopende zaken behartigen en hun belangrijkste taak is om de gestarte verkenningen voor de toekomst af te ronden en het resultaat te presenteren en ter besluitvorming aan te bieden aan de leden op de ALV van 25 januari 2014.

In de periode tot 25 januari 2014 zullen zij ook nieuwe kandidaat bestuursleden benaderen, die op genoemde ALV worden voorgesteld, en dan door de ALV kunnen worden benoemd.

Mocht u benaderd willen worden als kandidaat bestuurslid, of wilt u meer informatie over de gang van zaken, dan bent u van harte uitgenodigd hierover contact op te nemen met ondergetekende, via e-mail: info@epilepsievereniging.nl of per telefoon: 030 – 63 440 62.

De (kader)leden van de EVN die aanwezig waren bij de benoeming van het interim bestuur en de medewerkers van het landelijk bureau, wensen het interim bestuur heel veel succes en danken hen dat zij deze taak op zich hebben willen nemen.

Mede namens hen,

Ton Tempels
Directeur

Deze pagina delen