Hersenschade bij focale epilepsie

9 oktober 2012

Focale epilepsie en wijzigingen in de configuratie van functionele netwerken leiden tot wijdverspreide witte-stofschade. Dit constateert promovendus Wim Otte.

Ottes onderzoek gaat in op het effect van herhaalde spontane aanvallen bij focale epilepsie op de structurele integriteit en het daarmee samenhangende functionele netwerk.

Diagnostiek

Eén op de drie personen met focale epilepsie reageert niet op anti-epileptica. Ottes bevindingen zijn bruikbaar voor het optimaliseren van diagnostiek en geven meer duidelijkheid in de schadelijke effecten die optreden bij focale epilepsie.

Proefschrift

Wim Otte promoveerde op 9 september aan de Universiteit Utrecht. De titel van zijn proefschrift is: ‘White matter integrity and cerebral network topology in focal epilepsy‘.

Bron: Universiteit Utrecht

Deze pagina delen