Links

SEIN kindersite banner

Epilepsiecentra

Onderwijs

 • Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE)
  De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) adviseren en begeleiden kinderen en jongeren met epilepsie in heel Nederland. Dit geldt voor het reguliere primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en het (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • De Waterlelie
  De Waterlelie is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Cruquius.
 • De Berkenschutse
  Onderwijscentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor kinderen met leer- en gedragsproblemen ten gevolge van epilepsie en/of andere hersenfunctiestoornissen, in Heeze.
 • Onderwijs en handicap
  Informatie over naar school gaan en studeren mét een beperking, handicap of chronische ziekte.

Medicijnen en andere behandelmethoden

 • Apotheek.nl
  U vindt hier o.a. informatie over medicijnen en adressen van apotheken.
 • Meldpunt Medicijnen
  Het Meldpunt Medicijnen verzamelt de ervaringen van medicijngebruikers. Doen de medicijnen wat ze moeten doen? Geven ze bijverschijnselen? Zijn ze onhandig in het gebruik? Worden ze vergoed? Al deze ervaringen zijn belangrijke signalen. Signalen die anders misschien verloren gaan. Met die signalen kunnen consumenten en patiënten betere voorlichting krijgen bij hun keuze voor medicijnen. Ook kunnen wij met uw signalen de kwaliteit, het gebruiksgemak en de veiligheid van medicijnen helpen verbeteren.
 • LAREB
  Lareb is het nationale meldpunt van bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. Doordat alle meldingen op één centraal punt worden verzameld, kan Lareb de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland bewaken.
 • Nervus Vagus Stimulatie
  Op deze subwebsite vindt u alle informatie over NVS (onderdeel van de EVN)
 • Medicijnkosten
  Op deze website kunt u informatie vinden over de actuele kosten van geneesmiddelen. U kunt zien of een middel in het ziekenfondspakket is opgenomen, welke kosten meetellen voor uw no-claim, hoeveel u eventueel zelf moet betalen en of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.
 • EURAP onderzoek
  EURAP-onderzoek beoogt meer inzicht te krijgen in de invloed van (anti-epileptica) op het ongeboren kind. Zwangeren en moeders die eerder anti-epilepica gebruikten tijdens hun zwangerschap worden verzocht zich te melden, cq. deel te nemen aan het onderzoek.

Andere Nederlandse sites en fora over epilepsie

 • Epilepsiefonds
  Het Epilepsiefonds (EF) is een van de oudste gezondheidsfondsen in Nederland. U vindt hier ‘alles over epilepsie’, waaronder een webwinkel waar u publicaties kunt bestellen.
 • Stichting Dravetsyndroom
  De Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen streeft naar een optimale behandeling en kwaliteit van leven voor patiënten met het Dravetsyndroom in Nederland en Vlaanderen. De stichting geeft een nieuwsbrief uit.
 • Lennox-Gastaut
  Website en programma voor ouders van kinderen met LGS (Engelstalig).
 • Stichting FINN
  Stichting Finn heeft als doel (zwaar) gehandicapte kinderen en hun ouders te ondersteunen op een dusdanige wijze dat zij een échte en eerlijke kans krijgen zich te blijvend te ontwikkelen en daarmee een gelukkig leven te leven.
 • SOS MIE&S
  Forum waar ouders van kinderen met een moeilijk instelbare epilepsie of epilepsiesyndroom kennis en ervaringen met elkaar delen.
 • Epilepsieconsulent
  Website over de epilepsieconsulent.
 • Heisen Meducatief
  Meducatief is gericht op gezondheidsvoorlichting in de ruimste zin van het woord. Meducatief wil naast het geven van informatie ook mensen aan het denken zetten over ziekte en gezondheid.

Gespecialiseerde dagopvang en logeren

 • Logeren met zorg
  Op deze site vindt u uitgebreide informatie over logeermogelijkheden voor kinderen met een handicap of beperking, plus zoeksysteem.
 • Kleine Maatjes
  Verpleegkundig kinderdagverblijf Kleine Maatjes is géén standaard kinderdagverblijf, maar een bijzonder kinderdagverblijf voor zieke kinderen tot 5 jaar die specifieke verpleegkundige zorg nodig hebben. Het doel is de ontwikkelingskansen van de kinderen te bevorderen en het gezin te ontlasten. Kleine Maatjes is voor kinderen met een (chronische) ziekte of een aangeboren afwijking, die niet in aanmerking komen voor plaatsing in andere vormen van kinderdagopvang. Deze vorm van opvang is uniek voor de regio Haarlem en omstreken. Wij zijn hierbij een samenwerkingsverband aangegaan met De Waterlelie in de Cruquius; school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
 • MedKid
  MedKid biedt dagopvang met verpleegkundige zorg voor het jonge zieke kind, in de leeftijd van 0 tot en met 4 – 5 jaar. Deze opvang vindt plaats in een kindvriendelijke huiselijke omgeving, geborgenheid en veiligheid staan centraal. Naast de gespecialiseerde verpleegkundige zorg die de kinderen krijgen is er net als in een ander kinderdagverblijf pedagogische begeleiding
 • Wille! Speciale Kinderopvang
  Wille! biedt woensdagmiddag en zaterdagopvang aan kinderen met een verstandelijke handicap en/of ontwikkelingsstoornissen als ADHD, PDD-Nos, etc. en opvang op scholen voor speciaal onderwijs in de regio NO en Alkmaar.

Verzekeringen, werk en sociale zekerheid

 • Welder
  Welder is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum dat zich bezighoudt met werk, uitkeringen en verzekeringen in relatie tot gezondheid en handicap. U kunt brochures bestellen en gebruikmaken van de telefonische Advieslijn en een forum.
 • CrossOver
  Stichting Kenniscentrum CrossOver maakt kennis toegankelijk over jongeren met een beperking en werk.
 • ePGB
  Website waar PGB-houders online de PGB-administratie kunnen beheren.
 • Serin
  Vraagstukken op het gebied van mens en werk.
  U kunt ervaringen van anderen lezen, de advieswijzer raadplegen én uitgebreide informatie over de individuele reïntegratieovereenkomst, de IRO, lezen.
 • Wajongmagazine
  Hier vind je alles wat te maken heeft met Wajong en werk. Voor Wajongeren maar ook voor werkgevers.
 • ZoekPgbZorg
  Website waar PGB-houders gratis op zoek kunnen naar zorgverleners en andersom.
 • Mantelzorg en aansprakelijkheid  > Hier vind je alles omtrent mantelzorg en aansprakelijkheid.

Landelijke belangenorganisaties

 • Ieder(in)
  Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ieder(in) is de nieuwe koepel ontstaan uit de fusie tussen de CG-Raad en Platform VG.
 • MEE
  MEE is een vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking. MEE adviseert, ondersteunt en wijst de weg. Bij MEE werken deskundige mensen die u terzijde kunnen staan bij vragen op het gebied van onderwijs, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer, vrije tijd.
 • NPCF
  De Nederlands Patiënten Consumenten Federatie is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiënten.
 • VSOP
  De VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties) is een samenwerkingsverband van 60 ouder- en patiëntenorganisaties. Primaire doelstelling van de VSOP is het behartigen van de gezamenlijke belangen van patiënten en direct betrokkenen. Naast goede medische zorg richt de VSOP zich vooral op preventie, tijdige informatie, een tijdige diagnose en therapieontwikkeling.
 • Zorgbelang Nederland
  In Nederland zijn dertien regionale Zorgbelangorganisaties actief. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zij zijn met elkaar en met de landelijke patiëntenorganisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.

Overzichtpagina’s

Andere sites

 • AHC Vereniging Nederland
  Op deze website vindt u informatie over de neurologische aandoening Alternating Hemiplegia of Childhood (afgekort AHC. Daarnaast vindt u informatie over de AHC Vereniging Nederland en haar activiteiten.
 • Brusjes
  Letterlijk is het een samenvoeging van BRoertjes en zUSJES. Ofwel de kinderen en jongeren, die opgroeien met een broer of zus met een ziekte en/of een handicap.
  Bij de brusjes thuis gaan de dingen soms net een beetje anders dan bij je vriendje of vriendinnetje thuis. Dat kan best meevallen, maar soms ook niet.
 • Mezzo vrijwillige thuishulp
  Vrijwillige thuishulp
 • Mantelzorg (Mezzo)
  Op deze site vindt u veel informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning. Dus alles over mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor iemand met een chronische ziekte of handicap.
 • Hersenstichting
  De Hersenstichting staat voor Breinbrekend Werk: het realiseren en delen van nieuwe inzichten in de hersenen. Via wetenschappelijk onderzoek kennis vergaren over het functioneren van de hersenen, de factoren die van invloed zijn op het gezond houden van de hersenen en hersenaandoeningen. Verder zorgt de Hersenstichting er middels voorlichting voor dat er binnen de samenleving meer begrip komt voor hersenaandoeningen.
 • Niet Aangeboren Hersenletsel
  De vereniging Cerebraal is een vereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en direct betrokkenen.
 • Revalidatie
  Alles over revalidatie in Nederland.
 • Stichting Intermobiel
  Intermobiel.com is een digitale ontmoetingsplaats voor en door jongeren die minder mobiel zijn. Daarnaast zijn we er ook voor de omgeving van deze jongeren. De informatie op deze site is waardevol voor iedereen met een handicap en hun omgeving, ongeacht leeftijd en ziekte. Iedereen is dus welkom op deze site!
 • Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland (STSN)
  Tubereuze Sclerosis Complex is een aangeboren aandoening die gekenmerkt wordt door goedaardige tumoren (hamartoma), die zich in diverse organen en weefsels kunnen ontwikkelen en vaak leiden tot epilepsie, geestelijke achterstand, huidafwijkingen of nierproblemen.
 • www.saitocentrum.nl
  Op deze site vind je informatie over Japanse therapie voor meervoudig gehandicapte kinderen: Saito Ritmiek. Uitgangspunt is een ritmische massage, bedoeld om de kinderen te laten ontspannen. Als een kind ontspannen is worden speelse oefeningen gedaan die de ontwikkeling van het kindje bevorderen.

Deze pagina delen