Nieuws

Meldactie ‘Hetzelfde medicijn in een ander jasje’

9 september 2014

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een speciale meldactie over het wisselen van medicijnen gestart. Het preferentiebeleid heeft, behalve tot een flinke daling van de medicijnprijzen, ook tot veel klachten geleid van patiënten en apothekers. Het wisselen van merken leidt tot verwarring bij gebruikers. Dit zou het foutief gebruik van medicijnen in de hand werken.

Lees meer »

Kinderformularium nu ook als app beschikbaar

29 november 2013

Het Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) heeft een app gemaakt van het Kinderformularium. Opties zijn onder meer zoeken, recent bekeken medicijnen op een rij en selecteren op groepen. Er is ook een calculator beschikbaar. De app (voor zowel smartphone als tablet) is nu beschikbaar in de Apple appstore en Google Play. Het Kinderformularium geeft onafhankelijke informatie over geneesmiddelgebruik bij kinderen.

Bron: ZonMw

Medicijnkastje.nl samenwerking met EVN

14 juli 2013

De Epilepsie Vereniging Nederland gaat samenwerking aan met Medicijnkastje.nl Met de samenwerking wil de EVN mensen met epilepsie ondersteunen bij het eigen medicijngebruik. Door bepaalde handelingen eenvoudiger te maken (herhaalrecept, bijsluiters en bijwerkingen vinden), maar ook door u nog bewuster te maken van uw geneesmiddelengebruik. Inzicht in uw medicijngebruik kan bijdragen aan het behoud van de continuïteit van de ingezette behandeling.

Lees meer »

Nieuwe bijwerking bij Trobalt

6 juni 2013

De EVN heeft kennisgenomen van het feit dat bij het relatief nieuwe anti-epilepticum Trobalt (retigabine) een nieuwe, nog niet bekende bijwerking is geconstateerd. Het betreft blauw-grijze pigment veranderingen (verkleuringen) in oogweefsel, inclusief het netvlies, en ontkleuring van de nagels, lippen en huid.

Het middel wordt in Nederland door ongeveer 50 mensen met epilepsie gebruikt. Mocht u deze bijwerking herkennen, neem dan contact op met uw behandelaar om samen te bespreken of er aanleiding is om het gebruik te wijzigen. Stop niet met het gebruik van Trobalt zonder overleg met uw behandelaar!

Preferentiebeleid leidt tot ongeoorloofd wisselen van medicijnen

12 november 2012

Apothekers wijken regelmatig af van het recept van de dokter en vragen daarvoor zelden toestemming aan arts en patiënt, terwijl de richtlijnen van de branchevereniging van apothekers, de KNMP, ze daartoe wel verplichten. Artsen zeggen dat het wisselen van medicijnen bij sommige patiënten ernstige medische complicaties kan veroorzaken. Dit blijkt uit onderzoek van ZEMBLA in de uitzending ‘Ellende op recept’. De KNMP, erkent dit probleem en zegt dat apothekers zó onder druk staan van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars, dat ze tot dit soort ongeoorloofde wisselingen overgaan.

Lees meer »

Ospolot® bij bepaalde epilepsie vergoed

3 september 2012

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen heeft in een bindend advies aangegeven dat Ospolot® (sultiam), bij een bepaalde soort epilepsie, vergoed dient te worden door de zorgverzekeraar. Het gaat hier om patiënten met ESES met een maligne Rolandische epilepsie en die ongevoelig zijn voor de gebruikelijke anti-epileptica. De verzekerde heeft met succes kunnen aantonen dat het hier gaat om een zeldzame aandoening.

De commissie volgt hiermee het advies van het College van Zorgverzekeraars.

Lees de (geanonimiseerde) uitspraak, in het bijzonder 9.3 en 9.4 »

Productie Propymal® stopt

27 juli 2012

De producent van Propymal laat weten de productie van Propymal capsules te staken en de huidige voorraden niet meer aan te vullen. Dit betekent dat de voorraad van deze capsules in de loop van 2012 zal zijn uitgeput en geen verdere levering mogelijk zal zijn.

Lees meer »

Anti-epileptica kwart voorgeschreven neurologiemiddelen

30 juni 2012

Anti-epileptica vormen een kwart van alle geneesmiddelen die Nederlandse apotheken verstrekken op voorschrift van neurologen. Toch worden specifieke neurologiemiddelen, zoals anti-epileptica meestal door huisartsen voorgeschreven.

Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen in het Pharmaceutisch Weekblad. Van alle receptgeneesmiddelen die specialisten voorschrijven, zijn neurologen verantwoordelijk voor 3 procent.

Van de voorgeschreven anti-epileptica nemen huisartsen bijna driekwart voor hun rekening. Vaak ligt er een recept van een neuroloog aan ten grondslag, omdat huisartsen de middelen meestal niet initiëren.

Sinds 2008 is het aantal patiënten dat anti-epileptica kreeg gestegen met jaarlijks 4,2 procent. De toename ligt vooral bij nieuwere middelen zoals pregabaline (Lyrica), levetiracetam (Keppra), lamotrigine (Lamictal) en gabapentine (Neurontin).

Taloxa tabletten weer beschikbaar in Nederland

18 juni 2012

Vanaf heden heeft MSD Nederland het geneesmiddel Taloxa-TABS 600 (felbamaat, MSD) opnieuw geregistreerd in Nederland. Taloxa wordt gebruikt als aanvullende behandeling bij patiënten met Lennox-Gastaut-syndroom die 4 jaar of ouder zijn en niet reageren op alle beschikbare relevante anti-epileptica.

Afgelopen jaar was een wereldwijde productiestop van Taloxa-TABS 400 mg afgekondigd. Als alternatief was op dat moment alleen nog Taloxa-SUSP 600 mg/5 ml beschikbaar.

Mede naar aanleiding van een signaal van de EVN dat de productiestop van Taloxa-tabletten problemen oplevert voor patiënten heeft MSD Nederland besloten te proberen Taloxa tabletten 600 mg opnieuw te registreren. Dit is succesvol gebleken.

Taloxa-TABS 600 bevat dezelfde hulpstoffen als Taloxa-TABS 400, maar bevat 200 mg extra van de werkzame stof felbamaat. Evenals voorheen is Taloxa-TABS 600 volledig vergoed. Alle artsen en apothekers worden ook geïnformeerd.

Heeft u vragen of opmerkingen over Taloxa (of andere anti-epileptica), laat het ons weten. Stuur a.u.b. een bericht naar m.terhorst@epilepsievereniging.nl

Substitueren anti-epileptica kan gevaarlijk zijn

20 januari 2011

Het omzetten van anti-epileptica kan de behandeling van patiënten in gevaar brengen. Dat stellen de belangenorganisaties binnen de epilepsiezorg en de KNMP in een gezamenlijke verklaring.

Het komt het steeds vaker voor dat epilepsiepatiënten een ander geneesmiddel krijgen dan zij gewend zijn. Dit komt doordat apothekers hun geneesmiddel substitueren, veelal in opdracht van het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar.

Een succesvolle behandeling van epilepsiepatiënten staat of valt echter met continuïteit van farmaceutische zorg – zowel in samenstelling, merk, fabrikant als toedingsvorm. Wisselingen van geneesmiddelen kunnen leiden tot aanvallen, met grote gevolgen voor de patiënt en voor de samenleving.

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie, de Epilepsie Vereniging Nederland, het Nationaal Epilepsie Fonds en de KNMP pleiten er daarom voor de geneesmiddelen voor epilepsiepatiënten niet te substitueren. De kostenbesparing van het wisselen van medicatie weegt volgens de partijen niet op tegen de hoge kosten voor de patiënten en de samenleving bij een doorbraak van aanvallen.

De belangenorganisaties binnen de epilepsiezorg zijn in onderhandeling met zorgverzekeraars over het verwijderen van anti-epileptica uit het preferentiebeleid. De KNMP steunt deze onderhandelingen.

Deze pagina delen