Wat is NVS-therapie?

Bij Nervus Vagus Stimulatie (NVS) krijgt de linker hersenzenuw (nervus vagus), die loopt via de hals, kleine stroomstootjes via een soort pacemaker; de stimulator genoemd. Deze stroomstootjes zorgen dat de zenuw ‘lichaamseigen’ signalen aanmaakt. Deze signalen worden naar de hersenen gezonden met als doel de aanvallen onder controle te krijgen, in aantal te laten verminderen of het herstel na een aanval sneller te laten verlopen. Er komt dus geen ‘stroom’ of ‘elektriciteit’ in de hersenen terecht.

Bij NVS ondergaat u een operatie; het is echter geen hersenoperatie. Onder de huid onder het sleutelbeen wordt de stimulator ingebracht.

Nervus Vagus StimulatorDe stimulator heeft een doorsnee van circa 3-4 cm en een dikte van ongeveer 2 euro muntstukken op elkaar. In de hals en onder de huid wordt een geleidingsdraad met stimulatiepuntjes aangebracht, rond de zenuw (nervus vagus) gekoppeld en de draad wordt aan de stimulator vastgemaakt. De stimulator kan op verschillende manieren worden ingesteld en meestal komt het erop neer dat er 30 seconden gestimuleerd wordt, gevolgd door een pauze van 5 minuten. Dit gaat 24 uur per dag door. De aan- en uitperiode kan echter wel van persoon tot persoon verschillen en zijn afhankelijk van het verkregen resultaat.

Model 103 is het kleinste model  en wordt  voornamelijk voor kinderen gebruikt.

Sinds 2016 wordt voornamelijk.  de Aspire SR model 106 geïmplanteerd.
Deze heeft drie mogelijkheden qua modus:

  • Standaardmodus – regelmatige Impulse, zoals bij vorige modellen
  • Magneetmodus – handmatige toediening van extra dosis therapie (stimulatie)*
  • Detectie en response modus – automatische toediening  van extra stimulatie bij detectie van een snelle verhoging van de hartslag (gelinkt aan een aanval) (deze kan ook uitgezet worden)

NVS geneest de epilepsie niet en is een aanvullende therapie die naast de beschikbare anti-epileptica wordt gebruikt. Het vervangt de tot dan gebruikte anti-epileptica meestal niet. Afhankelijk van de situatie en de resultaten kan na verloop van tijd gekeken worden of er verandering medicijnen kan plaatsvinden. Dit gebeurt pas wanneer NVS volledig is ingesteld (doorgaans na één jaar).

Situatie in Nederland – vergoeding

In Nederland zijn tot nu toe ruim 1500 NVS dragers (2018), wereldwijd meer dan 100.000. NVS is in Nederland een reguliere behandeling die volledig wordt vergoed, mits uitgevoerd door erkende (NVS-gecertificeerde) centra. Medewerkers van deze centra komen regelmatig bijeen om ervaringen uit te wisselen om zodoende de behandeling verder te verbeteren.

Doel van Nervus Vagus Stimulatie

Het doel van een epilepsiebehandeling in het algemeen is de levenskwaliteit te maximaliseren door de aanvallen zo goed mogelijk te beheersen, met zo weinig mogelijk bijwerkingen tot gevolg. Als epilepsiepatiënt met een moeilijk instelbare epilepsie kunt u kiezen uit een aantal behandelingen om u te helpen dit doel alsnog te bereiken, bijvoorbeeld ketogeen dieet, nieuwere anti-epileptica, epilepsiechirurgie, Nervus Vagus Stimulatie (NVS) of Deep Brain Stimulatie (DBS). Alleen u en uw arts kunnen beslissen of u voldoende geneesmiddelen hebt uitgetest bij uw pogingen om de epilepsieaanvallen adequaat te beheersen en of u bij andere opties voldoende hebt stilgestaan.

Keuzehulp

Hoe werkt NVS?

Tot nu toe is het niet helemaal duidelijk wat Nervus Vagus Stimulatie (NVS) precies teweegbrengt in het lichaam en specifiek in de hersenen.

wat-is-nvs-041Duidelijk is wel dat NVS:

  • een verandering in de concentratie van verschillende prikkelende en remmende stoffen in de hersenen teweegbrengt. En dit kan leiden tot herstel van evenwicht.
  • de bloedtoevoer in bepaalde gedeelten van hersenen beïnvloedt.
  • het EEG van de hersenen verandert.
  • en tijdelijk, preventief effect kan hebben op het ontstaan van aanvallen.

Wetenschappers zijn op dit moment bezig om het werkingsmechanisme van NVS verder te ontcijferen.

EVN en NVS

De EVN is al jaren actief met voorlichting over nervus vagus stimulatie en wil onder meer met deze site de doelgroep (en wellicht ook behandelaars) informeren over deze optie. De reden is dat de EVN jaren geleden constateerde dat haar inziens de huidige doelgroep voor NVS (mensen met een moeilijk instelbare epilepsie die niet in aanmerking (willen) komen voor epilepsiechirurgie) onvoldoende op de hoogte is van deze behandelmethode. De EVN hoopt met deze informatie de lezers de mogelijkheid te bieden zelf te bepalen of NVS voor hen perspectief biedt en met de behandelaar hierover een gesprek aan te gaan.

De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zeggen dat de behandelaar o.a. NVS moet aanbieden wanneer: een patiënt onvoldoende op medicamenteuze therapie reageert d.w.z. bij volwassenen: na onvoldoende effect van een adequate behandelingsperiode met medicijnen van twee jaar of nadat drie anti-epileptica gefaald hebben.”

De EVN heeft de indruk dat in de praktijk deze richtlijnen door behandelaars niet altijd worden toegepast. Onbekendheid met NVS en het feit dat het gaat om een operatieve ingreep lijken hiervoor een verklaring te zijn. De EVN verwacht met deze informatiemodule bij te dragen aan een praktijk waarin o.a. NVS tijdig wordt overwogen.

Deze pagina delen