Resultaten

Wat zijn de resultaten van NVS?

In Nederland wordt Nervus Vagus Stimulatie (NVS) sinds begin jaren negentig toegepast. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 100.000 personen mee behandeld. In Nederland zijn dat er ruim 1000 (2014, zie onderstaande tabel). Inmiddels zijn dat er ruim 1500 (2018).

NVS tabel

NVS tabel2
PUBLICATIE ENGLOT

 

  • De gemiddelde afname van het aantal aanvallen is 50%.
  • Bij 25% van de patiënten heeft de behandeling weinig tot geen effect.
  • Gemiddeld 6% van de mensen behandelt met NVS worden volledig aanvalsvrij.

Uit onderzoek blijkt dat hoe langer je NVS hebt, hoe gunstiger de aanvalsvermindering wordt.
NVS maakt geen onderscheid tussen verschillende typen epileptische aanvallen. Alle soorten epileptische aanvallen kunnen met NVS worden behandeld.

Effect op het persoonlijk functioneren / kwaliteit van leven

De NVS blijkt effect te kunnen hebben op diverse aspecten van persoonlijk functioneren, zoals het alert zijn, geheugen en energie.
Het komt geregeld voor dat er geen sprake is van effect op de aanvallen, maar wel op deze aspecten. Dit wordt met name vaak gezien bij mensen met een verstandelijke beperking. Ouders zeggen dan dat zoon/dochter “beter in zijn/haar vel zit”

NVStabel3

Geen resultaat

Niet iedereen heeft baat bij NVS: soms slechts een beetje, soms in het geheel niet.
Indien na twee jaar geen resultaat is bereikt, pleit de EVN ervoor dat een zgn. ‘second opinion’ gevraagd kan worden. Een groep van ervaren NVS-behandelaars zou dan gezamenlijk kunnen kijken of er nog behandelopties voor handen zijn. Na analyse kan besloten worden de NVS tijdelijk uit te zetten.
Mocht het zo ver komen dat behandelaars en drager (of ouders van drager) gezamenlijk tot de slotsom komen dat de NVS geen adequate behandeling blijkt te zijn, dan kan de stimulator worden verwijderd. Dit is echter niet noodzakelijk.

Deze pagina delen