Het traject

Indien u in aanmerking komt voor Nervus Vagus Stimulatie (NVS) dient u rekening te houden met de intake fase, de implantatie fase, de fase na operatie en de controle/instelfase.

Intake

U bespreekt met uw (kinder)neuroloog / kinderarts of NVS een optie is. Indien de arts (of zijn/haar ziekenhuis/centrum) geen deel uitmaakt van het netwerk van NVS gecertificeerde organisaties wordt u door hem/haar hiernaar doorverwezen. Er dient op basis van een zorgvuldige analyse van de geschiedenis van de epilepsie en eerdere behandelingen een goede inschatting te worden gemaakt van de risico’s en kansen. Als u of uw kind in aanmerking komt voor NVS, dan wordt u daarna verwezen naar een gecertificeerd neurochirurgisch implantatiecentrum. Gemiddeld is er een wachtlijst van 2 tot 4 maanden voordat u geopereerd kunt worden.

Implantatie

De operatie, onder algehele verdoving, duurt 1 à 1 ½ uur. Er worden 2 snedes gemaakt van ongeveer 5 cm, één in de hals (om de elektrode aan de nervus vagus vast te kunnen maken) en één onder het sleutelbeen of bij de oksel (om de stimulator te kunnen plaatsen). De littekens beperken zich doorgaans tot 2 streepjes die nagenoeg wegvallen in bestaande huidplooien. Soms ontstaat er na verloop van tijd meer littekenweefsel hetgeen minder mooi is. Opname betreft doorgaans een dagopname.

In dit filmpje ziet u hoe de operatie in zijn werk gaat.

 

Na de operatie staat de stimulator nog niet aan om het operatiegebied rust te geven. Bij het naar huis gaan ontvangt u van de neurochirurg een pakketje waarin een handleiding zit met 2 magneten. Deze zijn belangrijk omdat u daarmee invloed kunt uitoefenen op mogelijke aanvallen. Lees meer over de magneet »

De volgende NVS-stimulatoren zijn beschikbaar

NVS

Links het Model  106 De Aspire SR (de vervanger van model 102) en rechts  het kleinere Demipulse.

Model 102 wordt  inmiddels niet meer in Nederland geïmplanteerd.

Model 103 heeft een aantal voordelen ten opzichte van de 106 o.a.:

  • Veel kleiner en iets dunner, wat een cosmetisch voordeel is; en daarbij is het apparaat in de dagelijkse praktijk ook minder voelbaar in het lichaam;
  • Bij het instellen communiceert het apparaat sneller;
  • Het functioneren van het systeem kan beter getest worden zodat problemen effectiever kunnen worden opgespoord/behandeld/opgelost.
  • Je kunt nauwkeuriger aflezen wanneer de batterij ‘op’ is (waardoor je niet ‘te vroeg’ of ‘te laat’ tot vervanging overgaat).
  • Het model 103 bevat software die het in de toekomst mogelijk maakt om: de stimulator op bepaalde tijden uit te zetten, bijvoorbeeld tijdens de nacht of overdag, of tijdens het sporten, etc.

Model 106
Sinds eind 2014 worden in Nederland in principe model 103 en model 106 gebruikt. Het model 106(Aspire SR)is in de plaats gekomen van model 102.

Deze nieuwe generator Aspire SR biedt de huidige voordelen van NVS therapie in combinatie met de nieuwe automatische stimulatie.

Dit houdt in dat de Aspire SR hartslagwijzigingen kan detecteren en daarop kan reageren met een extra stimulatie. 80% van de mensen met epilepsie hebben een verhoging van de hartslag voor, tijdens of na een epileptische aanval (de zgn. ictale tachycardie).

Door het geven van een automatische extra stimulatie op het moment van verhoogde hartslag hoopt men de aanval tegen te houden, de heftigheid te verminderen, de duur te verkorten of het herstel na de aanval te bespoedigen. Net zoals de magneet dat kan doen, maar dan automatisch.

Na de operatie

10 tot 14 dagen na de operatie komt u naar de polikliniek van de neurochirurg of de neuroloog voor wondcontrole, voor het verwijderen van de hechtingen en wordt de stimulator voor de eerste keer in werking gesteld.

torso met littekenlittekens in hals en borst

Controle-/instelfase

Ongeveer 2-4 weken na uw laatste bezoek bij de neurochirurg komt u weer bij de NVS erkende neuroloog of NVS-epilepsieverpleegkundige terug. Hier begint de periode van instellen.

Meer informatie onder De behandeling / het ‘instellen’ »

Deze pagina delen