Ervaringsverhalen NVS

Meldpunt NVS

Hier verzamelen wij de ervaringen van NVS-gebruikers en is een initiatief van de NVS-contactgroep van de Epilepsie Vereniging Nederland.

Een melding kan gaan over positieve en negatieve ervaringen, zowel over de werking/het (uitblijven van) resultaat, positieve en negatieve bijwerkingen, de voorlichting, het traject voorafgaand en na implantatie als over praktische zaken in het dagelijks leven n.a.v. de NVS-behandeling.

Het doel is op systematische wijze ervaringen inventariseren. Deze ervaringen kunnen signalen opleveren voor de EVN om het gesprek aan te gaan met NVS-behandelaars, onderzoekers en de fabrikant. Zo draagt u bij aan de verbetering van de kwaliteit van de NVS-behandeling en -zorg.

Uw melding kan anoniem zijn; vult u dan niet uw e-mailadres in.

Als u actie van ons verwacht op uw melding, kunt u dit aangeven aan het eind van de vragenlijst.

Meldpunt NVS

 

U vindt ervaringsverhalen van mensen met een NVS op de volgende plaatsen in deze website:

Deze pagina delen