Behandelingen

Behandelplan

Aan de hand van de gegevens die de arts heeft verkregen uit de onderzoeken, wordt een behandelplan opgesteld.

De kern van de behandeling bestaat uit het bestrijden en voorkómen van aanvallen, meestal in de vorm van het innemen van medicijnen, de zogenaamde anti-epileptica.

Het hangt van verschillende factoren af of direct met medicijnen gestart wordt, nl.:

 • er moet zekerheid bestaan over de diagnose epilepsie
 • er moet zekerheid zijn over de aard van de epilepsie
 • er wordt rekening gehouden met de ernst van risico’s die verbonden zijn aan de aanvallen:
  • frequentie
  • type en duur van de aanvallen
  • aanvallen overdag of ’s nachts
  • automatismen die gepaard gaan met aanvallen
 • hoe belastend de epilepsie is voor de persoon en het gezin

Uiteraard kunt u hierin meedenken. Het gaat tenslotte om uw lichaam en de kans is groot dat u gedurende lange tijd (misschien zelfs wel de rest van uw leven) deze middelen gaat gebruiken.
U zou zelfs kunnen kiezen géén behandeling te ondergaan. Ook ‘niets doen’ kan een vorm van behandelen zijn.

Psychosociale begeleiding

De EVN pleit ervoor dat er naast de medicamenteuze behandeling, ook direct de psychosociale diagnostiek volgt. Dit om de mensen bij wie recent epilepsie is ontdekt de mogelijkheid te bieden een gesprek te hebben met bijvoorbeeld een epilepsieconsulent, een epilepsieverpleegkundige of maatschappelijk werker voor het inventariseren van vragen of problemen.

Bespreekpunten

 • Persoonlijke beleving, zoals angstgevoelens en onzekerheid
 • Omgaan met risico’s
 • Schooladvies
 • Hulp bij de opvoeding
 • Inkomen, uitkering of huisvesting
 • Instanties of uw werkgever
 • Relaties
 • Een mogelijke kinderwens in de toekomst

Behandelingen

U vindt in het menu aan de linkerkant de meest gebruikelijke behandelingen:

Deze pagina delen