Alles over epilepsie

Welkom!

Algemene informatie

U vindt op dit deel van de website, via het menu aan de linkerkant, algemene informatie over onderwerpen van belang bij epilepsie.

Hebt u zelf epilepsie?

Onder Ik heb epilepsie vindt u alle informatie over epilepsie die van belang kan zijn voor u. Plus verhalen en tips van mensen die al langere tijd ervaring hebben met epilepsie, met specifieke informatie voor:

Ik heb epilepsie

Bent u ouder van een kind met epilepsie?

De EVN heeft twee subsites speciaal voor ouders van kinderen met epilepsie met alle informatie over epilepsie bij kinderen, praktische handreikingen en tips van ouders die al langere tijd ervaring hebben met epilepsie.

Ouders

Bent u partner of kind van een epilepsiepatiënt? Wellicht nabestaande?

Onder Partners en naasten vindt u extra informatie toegespitst op úw situatie met praktische handreikingen en tips van mensen die al langere tijd ervaring hebben met epilepsie.

Partners en naasten

Over de EVN

De EVN is de patiëntenbelangenorganisatie van en voor mensen met epilepsie in ons land. De EVN geeft u graag vroegtijdig goede informatie over o.a. epilepsie, omgaan met epilepsie, het zorgaanbod en hoe met uw behandelaar in gesprek te gaan over behandeling en begeleiding. Ook behartigt de EVN de belangen van mensen met epilepsie in ons land.

Deze pagina delen