Actie voor sterkere positie ouders in Passend Onderwijs

Een aantal ouders met een kind in het SO of het SBO, of een kind met een ‘rugzak’, maakt zich ernstig zorgen over de zwakke positie van ouders in het Passend Onderwijs. Onder de naam Operatie Dalmatiër hebben zij op 6 maart de petitie aangeboden aan de Kamercommissie Passend Onderwijs.

Deze pagina delen