AANMELDTERMIJN VERLENGD voor project epilepsie-hulphonden

Ben je of ken je iemand met (ernstige) epilepsie? De EPISODE studie onderzoekt de kosten en effecten van hulphonden die ondersteuning bieden tijdens en na een epileptische aanval. Ze zijn nog op zoek naar deelnemers, die kosteloos een epilepsie-hulphond zullen ontvangen.

Epilepsie-hulphonden worden getraind om ondersteuning te bieden tijdens en direct na een epileptische aanval. Op dit moment is er onvoldoende kennis over wat een epilepsie-hulphond precies betekent voor de gezondheid en het welzijn van mensen met refractaire epilepsie (epilepsie waarbij medicatie niet werkt). Voor deze studie worden 35 deelnemers gezocht.

Ondanks de beschikbaarheid van verschillende behandelopties voor mensen met epilepsie zijn er velen die blijvend te maken hebben met frequente epileptische aanvallen. Deze mensen kunnen baat hebben bij een epilepsie-hulphond. De training van een epilepsie-hulphond is afhankelijk van de behoeften van de persoon met epilepsie. Zo kan de hond getraind worden om een alarmknop te activeren, zijn/haar ‘baasje’ in een zijligging te leggen, en medicijnen of een telefoon aan te geven. De epilepsie-hulphond kan ook getraind worden om gevaarlijke situaties te vermijden, zoals het betreden van een trap, het lopen langs een rivieroever, of het oversteken van de straat. Hierdoor kan een epilepsie-hulphond een gevoel van veiligheid bieden en de afhankelijkheid van anderen verminderen.

Deelnemers gezocht!

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar mensen die deel willen nemen. Ben je 18 jaar of ouder, en Heb je gemiddeld twee of meer epileptische aanvallen per week, dan kom je mogelijk in aanmerking om mee te doen aan het onderzoek. Deelnemers aan het onderzoek krijgen (kosteloos) een epilepsie-hulphond. Wanneer je de hond krijgt wordt door een loting bepaald, en zal tussen de 6 en de 30 maanden duren. Gedurende het onderzoek, dat drie jaar zal duren, hou je een aanvalsdagboek bij en vul je vragenlijsten in over onder andere je gezondheid en welzijn.

Informatieavond

Wil je meer weten over deelnemen aan het onderzoek, kom dan naar onze informatieavond op dinsdag 11 september in Utrecht. Aanmelden kan via de website: www.imta.nl/episode. Hier staat ook aanvullende informatie over het onderzoek. Contact opnemen kan met Valérie Wester: e-mail, wester@eshpm.eur.nl of  telefoon, 010-4088026.

 

De EPISODE (EPIlepsy SuppOrt Dog Evaluation) studie wordt gecoördineerd door Erasmus School of Health Policy & Management en institute for Medical Technology Assessment in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er vindt een nauwe samenwerking plaats met Kempenhaeghe, SEIN, het Epilepsiefonds, de Epilepsie Vereniging Nederland, Hulphond Nederland, Bultersmekke Assistancedogs, de Open Universiteit, het Instituut voor Antrozoölogie en het LUMC.

Dogs

Deze pagina delen