1e Steunpuntschool Epilepsie in Friesland

Vanaf nu heeft ook de Lyndensteynschool in Beetsterzwaag het keurmerk Steunpuntschool voor Epilepsie. Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) reikt dit keurmerk uit aan scholen die voldoen aan de door LWOE opgestelde kwaliteitseisen (geformuleerd in een kwaliteitsmeter).

Lees meer op de website van de Lyndensteynschool »

Deze pagina delen